ที่อยู่

www.chulabookcourse.com
ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ.2518 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอยจุฬาลงกรณ์ 64 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ติดต่อ

โทรศัพท์ :
02-2554433,02-2189872,087-8115991
อีเมล :
chulabookcourse@gmail.com, info@cubook.chula.ac.th, sapisant@cubook.chula.ac.th
Line :
:

ข้อมูลเพิ่มเติม