รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
ไม่จำกัด
อายุคอร์สเรียน
5 ปี

ข้อมูลผู้สอน

Profile

ผศ.ดร.นเรศ สุรสิทธิ์

ที่ปรึกษาสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ (ประเทศไทย) จังหวัดขอนแก่น ,ผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินผลงานวิชาการให้กับหลายมหาวิทยาลัย, อาจารย์สอนภาษาอังกฤษออนไลน์ให้กับหลายสถาบัน, อาจารย์พิเศษบรรยายระดับปริญญาตรี โท เอก ให้กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ทั้งส่วนกลางและวิทยาเขต), อาจารย์พิเศษบรรยายระดับปริญญาตรีให้วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น, ผู้อำนวยการและเจ้าของโรงเรียนกวดวิชา The Pundit อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ตีพิชิต TENSES ฉบับสมบูรณ์

เรียนออนไลน์

คอร์ส ตีพิชิต TENSES ฉบับสมบูรณ์

สอนโดย ผศ. ดร. นเรศ สุรสิทธิ์

สอนภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี-โท-เอกมากว่า 10 มหาวิทยาลัย กว่า 25 ปี

เขียนหนังสือภาษาอังกฤษขายดีตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศกว่า 65 เล่ม

จบการศึกษาเอกภาษาอังกฤษทั้งระดับปริญญาตรี-โท-เอก

จุดเด่น

1.เนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้ง 12 Tenses

2.เอกสารประกอบการบรรยายอย่างดีเยี่ยม ครบถ้วนทุกเนื้อหา

3.แบบฝึกหัดครบทุกเนื้อหา

4.อธิบายด้วยภาษาง่ายๆ ยกตัวอย่างเข้าใจง่าย พร้อมเฉลยแบบฝึกหัดอย่างเป็นระบบ เรียนง่าย เข้าใจไว นำไปใช้ได้จริง 100%

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ

การสร้างประโยค present simple tense ใช้ในสถานการณ์อย่างไร วิธีสร้างประโยคบอกเล่า ประโยคคำถาม และประโยคปฏิเสธ คำบอกเวลาของ tense , การใช้ Present Continuous, โครงสร้าง Present Perfect, ประโยค Future Simple, เนื้อหาและการใช้ Past Continuous เป็น tense ที่ใช้ออกสอบ TOEIC, TOELF, CU-TEP, TU-GET มากที่สุด ที่จะต้องรู้ไม่งั้นไม่ผ่าน และความรู้ภาษาอังกฤษอีกหลากหลายหัวข้อจากคอร์สเรียนนี้

เอกสารประกอบการเรียน

ไฟล์พิชิต Tense ฉบับสมบูรณ์

590 บาท
5 ปี

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง