รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
ไม่จำกัด
อายุคอร์สเรียน
5 ปี

ข้อมูลผู้สอน

Profile

ผศ.ดร.นเรศ สุรสิทธิ์

ที่ปรึกษาสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ (ประเทศไทย) จังหวัดขอนแก่น ,ผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินผลงานวิชาการให้กับหลายมหาวิทยาลัย, อาจารย์สอนภาษาอังกฤษออนไลน์ให้กับหลายสถาบัน, อาจารย์พิเศษบรรยายระดับปริญญาตรี โท เอก ให้กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ทั้งส่วนกลางและวิทยาเขต), อาจารย์พิเศษบรรยายระดับปริญญาตรีให้วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น, ผู้อำนวยการและเจ้าของโรงเรียนกวดวิชา The Pundit อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

เทคนิควิเคราะห์ TOEIC Part 5

เรียนออนไลน์

คอร์สเทคนิควิเคราะห์ TOEIC Part 5

สอนโดย ผศ. ดร. นเรศ สุรสิทธิ์

สอนภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี-โท-เอกมากว่า 10 มหาวิทยาลัย กว่า 25 ปี

เขียนหนังสือภาษาอังกฤษขายดีตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศกว่า 65 เล่ม

จบการศึกษาเอกภาษาอังกฤษทั้งระดับปริญญาตรี-โท-เอก

เนื้อหาหลักประกอบด้วยเรื่อง

1.เทคนิควิธีวิเคราะห์ข้อสอบ Part 5 ว่าเป็นข้อสอบประเภทใด ต้องเลือกทำข้อสอบประเภทใดก่อนเพื่อ SAVE เวลา

2.เทคนิควิเคราะห์โครงสร้างของข้อสอบที่ถาม ว่าตำแหน่งอะไรหายไป และต้องตัดตัวเลือกไหนทิ้ง

3.อธิบายเนื้อหาโครงสร้างไวยากรณ์ ศัพท์ ประกอบเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อสอบ

4.พร้อมทั้งเฉลยข้อสอบตัวอย่างกว่า 150 ข้อ อย่างเป็นระบบ เข้าใจง่าย นำไปทำข้อสอบจริงได้แน่นอน 

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ

1.เทคนิควิธีการวิเคราะห์ข้อสอบต่างๆ อาทิเช่น การวิเคราะห์ข้อสอบที่ออกบ่อย ลักษณะของข้อสอบ

2.เนื้อหาสาระในการทำข้อสอบที่ต้องรู้ไม่งั้นไม่ผ่าน

3.และความรู้ภาษาอังกฤษอีกหลากหลายหัวข้อจากคอร์สเรียนนี้

เหมาะสำหรับ

ผู้ที่ต้องการสอบ TOEIC ทุกคน ทุกระดับความรู้

550 บาท
5 ปี

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง