รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
ไม่จำกัด
อายุคอร์สเรียน
5 ปี

ข้อมูลผู้สอน

Profile

ผศ.ดร.นเรศ สุรสิทธิ์

ที่ปรึกษาสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ (ประเทศไทย) จังหวัดขอนแก่น ,ผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินผลงานวิชาการให้กับหลายมหาวิทยาลัย, อาจารย์สอนภาษาอังกฤษออนไลน์ให้กับหลายสถาบัน, อาจารย์พิเศษบรรยายระดับปริญญาตรี โท เอก ให้กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ทั้งส่วนกลางและวิทยาเขต), อาจารย์พิเศษบรรยายระดับปริญญาตรีให้วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น, ผู้อำนวยการและเจ้าของโรงเรียนกวดวิชา The Pundit อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

เทคนิคพิชิตอังกฤษ ก.พ. ระดับปริญญาตรี-โท

เรียนออนไลน์

คอร์สเทคนิคพิชิตอังกฤษ ก.พ. ระดับปริญญาตรี-โท

สอนโดย ผศ. ดร. นเรศ สุรสิทธิ์

ประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี-โท-เอก มากว่า 10 มหาวิทยาลัย กว่า 25 ปี

เขียนหนังสือภาษาอังกฤษขายดีตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศกว่า 65 เล่ม

จบการศึกษาเอกภาษาอังกฤษทั้งระดับปริญญาตรี-โท-เอก

เนื้อหาหลักประกอบด้วยเรื่อง

1.เจาะเนื้อหาตรงประเด็นตามที่ออกสอบ อังกฤษ ก.พ. ล่าสุด

2.อธิบายเนื้อหากระชับ เข้าใจง่าย เน้นที่จำเป็นและต้องนำไปใช้ในการสอบคือ Conversation/ Vocabulary/ Structure/ Reading กระจ่างทุกประเด็น

3.แบบฝึกหัดเพื่อทดสอบและเพื่อเพิ่มความเข้าใจ อย่างมากมาย พร้อมวิธีเฉลยที่เข้าใจง่าย นำเทคนิคไปใช้สอบได้คะแนนเพิ่มจริง

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ในเรื่อง

เทคนิคแนวข้อสอบ การทำข้อสอบ การใช้คำศัพท์ ที่จำเป็นต้องรู้ไม่งั้นไม่ผ่าน และความรู้ภาษาอังกฤษอีกหลากหลายหัวข้อจากคอร์สเรียนนี้

เอกสารประกอบการเรียน

ไฟล์พิชิตอังกฤษ กพ

1,500 บาท
5 ปี

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง