รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
ไม่จำกัด
อายุคอร์สเรียน
ไม่จำกัด

ข้อมูลผู้สอน

Profile

วิชัย ปีติเจริญธรรม

เป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาจิตใจ ทัศนคติ กรอบความคิด จนสามารถเปลี่ยนพฤติกรรม คำพูดของผู้รับการฝึกอบรมได้อย่างแท้จริง เป็นผู้นำการฝึกอบรมสัมมนาระดับชาติ ให้กับองค์กรชั้นนำของประเทศหลายร้อยแห่ง อาทิเช่น โรงแรมโอเรียนเต็ล, โรงพยาบาลกรุงเทพ, ธนาคารซิตี้แบงก์, ธนาคารไทยพาณิชย์, เดอะพิซซ่าคอมปานี, กิฟฟารีน ฯลฯ

Building Trust การสร้างความไว้วางใจในองค์กร

เรียนออนไลน์

คอร์ส Building Trust การสร้างความไว้วางใจในองค์กร

เนื้อหาหลักประกอบด้วยเรื่อง

-TRUST พลังแห่งความไว้วางใจ สิ่งเดียวที่จะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่ง

-ไม่มีสิ่งใดจะเร็วไปกว่า ความเร็วแห่งความไว้วางใจ

-ความสำคัญของความไว้วางใจ จะทำให้ต้นทุนต่ำ เกิดความเร็ว และผลลัพธ์สูงสุด

-เทคนิคการฟื้นฟูความไว้วางใจ ให้กลับมาสู่องค์กรของคุณ

-พฤติกรรมแห่งความไว้วางใจ 12 ประการ ได้แก่

 • ข้อที่ 1 แก้ไขในสิ่งผิด
 • ข้อที่ 2 สร้างผลลัพธ์
 • ข้อที่ 3 ทำให้ดียิ่งขึ้น
 • ข้อที่ 4 แสดงความนับถือ
 • ข้อที่ 5 สร้างความโปร่งใส
 • ข้อที่ 6 รับฟังก่อน
 • ข้อที่ 7 มอบความไว้วางใจผู้อื่น
 • ข้อที่ 8 มีความรับผิดชอบต่องาน
 • ข้อที่ 9 ระบุความคาดหวังให้ชัดเจน
 • ข้อที่ 10 เผชิญหน้ากับความเป็นจริง
 • ข้อที่ 11 รักษาสัญญา
 • ข้อที่ 12 พูดตรงด้วยเมตตา

-แก้ไขในสิ่งผิด, สร้างผลลัพธ์, ทำให้ดียิ่งขึ้น

-แสดงความนับถือ, สร้างความโปร่งใส, รับฟังก่อน

-ไว้วางใจผู้อื่น, มีความรับผิดชอบ, ระบุความคาดหวังชัดเจน

-เผชิญหน้ากับความจริง, รักษาสัญญา, พูดตรงด้วยเมตตา

 สิ่งที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้

1.ลดต้นทุน ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มความเร็ว และสร้างผลลัพธ์สูงสุดด้วย พลังแห่งความไว้วางใจ

2.ลดความหวาดระแวง ลดความวิตกกังวล และลดความขัดแย้งในองค์กร

3.สร้างการยอมรับ สร้างความนับถือ สร้างความไว้วางใจให้กับคืนมา

4.สร้างความมั่นใจให้ลูกค้า คู่ค้า พันธมิตร ผู้ถือหุ้น และผู้เกี่ยวข้องทั้งระบบ

เหมาะสำหรับ

1.ทีมผู้บริหาร ทีมผู้จัดการ, หัวหน้างานทุกฝ่าย ทุกแผนก

2.ทีมHR, ทีมขาย, ทีมการตลาด, ทีมฝ่ายผลิต

3.ทีมงานบริการ, ทีมงานต้อนรับ, ทีมงานสนับสนุนทั้งหมด 

4.หัวหน้าทีมในแผนกต่างๆ ที่ต้องการสร้าง TRUST เพื่อเป็นพื้นฐานของทีมเวิร์ค ทุกระดับ

2,100 บาท
ไม่จำกัดเวลา

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง