รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
ไม่จำกัด
อายุคอร์สเรียน
5 ปี

ข้อมูลผู้สอน

Profile

ผศ.ดร.นเรศ สุรสิทธิ์

ที่ปรึกษาสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ (ประเทศไทย) จังหวัดขอนแก่น ,ผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินผลงานวิชาการให้กับหลายมหาวิทยาลัย, อาจารย์สอนภาษาอังกฤษออนไลน์ให้กับหลายสถาบัน, อาจารย์พิเศษบรรยายระดับปริญญาตรี โท เอก ให้กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ทั้งส่วนกลางและวิทยาเขต), อาจารย์พิเศษบรรยายระดับปริญญาตรีให้วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น, ผู้อำนวยการและเจ้าของโรงเรียนกวดวิชา The Pundit อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ข้อสอบ Error พิชิตได้สบายมาก

เรียนออนไลน์

คอร์ส ข้อสอบ Error พิชิตได้สบายมาก

สอนโดย ผศ. ดร. นเรศ สุรสิทธิ์

อาจารย์ที่:สอนภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี-โท-เอกมากว่า 10 มหาวิทยาลัย กว่า 25 ปี

เขียนหนังสือภาษาอังกฤษขายดีตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศกว่า 65 เล่ม

จบการศึกษาเอกภาษาอังกฤษทั้งระดับปริญญาตรี-โท-เอก

จุดเด่น

1.อธิบายเนื้อหาโครงสร้างไวยากรณ์ที่ต้องใช้สำหรับการทำข้อสอบ error อย่างครบถ้วน ละเอียด เข้าใจง่าย

2.เอกสารประกอบการบรรยายอย่างดีเยี่ยมคือ 1.2.1 หนังสือ 1 เล่ม (ในรูป pdf) และ 2. เอกสารเป็น note ที่อาจารย์เขียนเวลาสอน จำนวนมากมาย จุใจผู้เรียน ทำให้ตามเนื้อหาที่สอนทันแน่นอน และเก็บไว้อ่านทำความเข้าใจได้ตลอดไป ถือเป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวที่จริงใจให้เอกสารมากมาย

3.แบบฝึกหัดครบทุกเนื้อหา

4.อธิบายด้วยภาษาง่ายๆ ยกตัวอย่างเข้าใจง่าย พร้อมเฉลยแบบฝึกหัดอย่างเป็นระบบ เรียนง่าย เข้าใจไว นำไปใช้ได้จริง 100%

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ในเรื่อง

โครงสร้างภาษาซึ่งคัดมาเฉพาะที่จำเป็นสำหรับบการพิชิตข้อสอบ Error การวิเคราะห์ข้อสอบ Error Identification โดยเนื้อหา ส่วนนี้จะอธิบายเกี่ยวกับเทคนิคการวิเคราะห์ข้อสอบ ลักษณะข้อสอบ และแบบฝึกหัด Error Identification จำนวนกว่า

300 ข้อ พร้อมเฉลย และความรู้ภาษาอังกฤษอีกหลากหลายหัวข้อจากคอร์สเรียนนี้

เหมาะสำหรับ

สำหรับคนที่ต้องการสอบ TOEIC ทุกคน ทุกระดับความรู้

เอกสารประกอบการเรียน

1.เอกสารแนบชุดที่ 1 เนื้อหาพิชิตข้อสอบ error ฉบับสมบูรณ์ online

2.เอกสารแนบชุดที่ 2 แบบฝึกหัดประกอบคอร์ส errorสมบูรณ์แล้ว

3.เอกสารแนบ ชุดที่ 3. Parts of Speech

4.เอกสารแนบชุดที่ 4 Tenses

5.เอกสารแนบชุดที่ 5 If Clause

900 บาท
5 ปี