รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
ไม่จำกัด
อายุคอร์สเรียน
5 ปี

ข้อมูลผู้สอน

Profile

ผศ.ดร.นเรศ สุรสิทธิ์

ที่ปรึกษาสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ (ประเทศไทย) จังหวัดขอนแก่น ,ผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินผลงานวิชาการให้กับหลายมหาวิทยาลัย, อาจารย์สอนภาษาอังกฤษออนไลน์ให้กับหลายสถาบัน, อาจารย์พิเศษบรรยายระดับปริญญาตรี โท เอก ให้กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ทั้งส่วนกลางและวิทยาเขต), อาจารย์พิเศษบรรยายระดับปริญญาตรีให้วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น, ผู้อำนวยการและเจ้าของโรงเรียนกวดวิชา The Pundit อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

เรียนแปลอังกฤษสำหรับนิสิต นักศึกษา

เรียนออนไลน์

คอร์ส เรียนแปลอังกฤษ สำหรับนิสิต นักศึกษา

สอนโดย ผศ. ดร. นเรศ สุรสิทธิ์

สอนภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี-โท-เอกมากว่า 10 มหาวิทยาลัย กว่า 25 ปี

เขียนหนังสือภาษาอังกฤษขายดีตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศกว่า 65 เล่ม

จบการศึกษาเอกภาษาอังกฤษทั้งระดับปริญญาตรี-โท-เอก

จุดเด่นคือ

1.เทคนิคการเดินประโยคเวลาแปลภาษาอังกฤษ

2.สอนโครงสร้างภาษาอังกฤษที่จำเป็นต่อการแต่งประโยค การแปลประโยคอย่างครบถ้วน นำมาใช้สำหรับการแปลได้จริง ๆ

3.นำเสนอตัวอย่างการแปลจากงานสอนที่ผู้เขียนใช้สอนนักศึกษา ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ต่าง ๆ พร้อมเทคนิคการแปล การแก้งาน การเกลาสำนวน เป็นต้น 

4.มอบไฟล์เอกสารประกอบการเรียน

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ในเรื่อง

เทคนิคการแปล ขั้นตอนการแปล ประเภทการแปล โครงสร้างของประโยคที่ต้องรู้ ตัวอย่างการเดินประโยคที่จำเป็นต้องรู้ และอีกหลากหลายหัวข้อภายในคอร์สเรียนนี้

พร้อมไฟล์เอกสารประกอบการเรียน

เรียนแปลอังกฤษ สำหรับนิสิต นักศึกษา

เหมาะสำหรับ

นักเรียน นิสิต นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ที่สนใจเรียนการแปลภาษาอังกฤษเบื้องต้น 

มีใบประกาศนียบัตรรับรอง

เมื่อเรียนครบตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ สามารถปริ้นท์ใบประกาศนียบัตรรับรองในระบบได้ทันที

โดยผู้เรียนต้องใส่ ชื่อ-นามสกุล ให้ถูกต้อง ตอนที่ทำการใส่ข้อมูลสมัครสมาชิก (register)

บนเว็บไซต์ chulabookcourse.com แล้ว

1,000 บาท
5 ปี