รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
ไม่จำกัด
อายุคอร์สเรียน
5 ปี

ข้อมูลผู้สอน

Profile

ผศ.ดร.นเรศ สุรสิทธิ์

ที่ปรึกษาสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ (ประเทศไทย) จังหวัดขอนแก่น ,ผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินผลงานวิชาการให้กับหลายมหาวิทยาลัย, อาจารย์สอนภาษาอังกฤษออนไลน์ให้กับหลายสถาบัน, อาจารย์พิเศษบรรยายระดับปริญญาตรี โท เอก ให้กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ทั้งส่วนกลางและวิทยาเขต), อาจารย์พิเศษบรรยายระดับปริญญาตรีให้วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น, ผู้อำนวยการและเจ้าของโรงเรียนกวดวิชา The Pundit อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

หัวใจภาษาอังกฤษ

เรียนออนไลน์

คอร์สหัวใจภาษาอังกฤษ

สอนโดย ผศ. ดร. นเรศ สุรสิทธิ์

สอนภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี-โท-เอกมากว่า 10 มหาวิทยาลัย กว่า 25 ปี

เขียนหนังสือภาษาอังกฤษขายดีตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศกว่า 65 เล่ม

จบการศึกษาเอกภาษาอังกฤษทั้งระดับปริญญาตรี-โท-เอก

จุดเด่น

1.นำเสนอเนื้อหาที่เป็นหัวใจภาษาอังกฤษเช่น Active Voice, Passive Voice, Simple Sentence, Compound Sentence, Complex Sentence, Compound-Complex Sentence, Noun Clause, Adjective Clause, Adverb Clause เป็นต้น

2.อธิบายละเอียดเข้าใจได้แน่นอน

3.มีแบบฝึกหัดทุกเนื้อหาพร้อมเฉลยอย่างละเอียด     

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ในเรื่อง

การสร้างประโยค passive voice; present simple, present continuous และ present perfect, การใช้ simple sentence, compound sentence, complex sentence, compound-complex sentence และ adjective clause ที่จำเป็นต้องรู้ และอีกหลากหลายหัวข้อภายในคอร์สเรียนนี้

เหมาะสำหรับ

นิสิต นักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ที่สนใจเรียนการแปลภาษาอังกฤษเบื้องต้น  

เอกสารประกอบการเรียน

ไฟล์หัวใจภาษาอังกฤษ

700 บาท
5 ปี

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง