รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
ไม่จำกัด
อายุคอร์สเรียน
5 ปี

ข้อมูลผู้สอน

Profile

ผศ.ดร.นเรศ สุรสิทธิ์

ที่ปรึกษาสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ (ประเทศไทย) จังหวัดขอนแก่น ,ผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินผลงานวิชาการให้กับหลายมหาวิทยาลัย, อาจารย์สอนภาษาอังกฤษออนไลน์ให้กับหลายสถาบัน, อาจารย์พิเศษบรรยายระดับปริญญาตรี โท เอก ให้กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ทั้งส่วนกลางและวิทยาเขต), อาจารย์พิเศษบรรยายระดับปริญญาตรีให้วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น, ผู้อำนวยการและเจ้าของโรงเรียนกวดวิชา The Pundit อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

เรียนคำศัพท์ Synonyms และ Antonyms

เรียนออนไลน์

คอร์สเรียนคำศัพท์ Synonyms และ Antonyms

สอนโดย ผศ. ดร. นเรศ สุรสิทธิ์

อาจารย์ที่:สอนภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี-โท-เอกมากว่า 10 มหาวิทยาลัย กว่า 25 ปี

เขียนหนังสือภาษาอังกฤษขายดีตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศกว่า 65 เล่ม

จบการศึกษาเอกภาษาอังกฤษทั้งระดับปริญญาตรี-โท-เอก

จุดเด่น

1.โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ ตำแหน่งและคำลงท้าย

2.คำศัพท์ที่เป็น synonyms ของกันและกัน และคำศัพท์ที่เป็น antonyms ของกันและกัน อธิบายความหมายด้วยการยกตัวอย่างประกอบ

3.นำเสนอวิธีนำคำศัพท์ไปใช้ในประโยคและความหมายของคำศัพท์  

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ในเรื่อง

การเรียนจากคำศัพท์ที่เหมือนกัน (Synonyms) และคำศัพท์ที่ต่างกัน (Antonyms) ซึ่งจะทำให้สามารถจำคำศัพท์ได้เร็วและแม่นยำขึ้น สามารถนำศัพท์เหล่านี้ไปใช้สำหรับการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่สำคัญคือการรู้ศัพท์มาก เท่าไหร่การเรียนภาษาอังกฤษก็ยิ่งง่ายขึ้นเท่านั้น

เหมาะสำหรับ

เหมาะสำหรับ นิสิต นักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ที่สนใจเรียนการเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

เอกสารประกอบการเรียน

ไฟล์ dictionary of synonyms and antonyms

650 บาท
5 ปี

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง