รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
ไม่จำกัด
อายุคอร์สเรียน
210 วัน

ข้อมูลผู้สอน

Profile

ฐานุวัชร์ รินนานนท์ ครูพี่ทาม์ย

ติวเตอร์มือ 1 ของประเทศ ผู้เขียนหนังสือขายดีที่มีจำหน่ายในร้านหนังสือชั้นนำกว่า 10 เล่ม เช่น พิชิตข้อสอบ TPAT1 วิชาเฉพาะ กสพท ฉบับสมบูรณ์, คู่มือเตรียมสอบ คณะรัฐศาสตร์ เป็นต้น ประสบการณ์สอนกว่า 10 ปี เชี่ยวชาญในภาษาอังกฤษ รัฐศาสตร์ และความถนัดต่างๆ (คิดเชิงวิเคราะห์) เป็นอาจารย์ภาษาอังกฤษช่องทรูปลูกปัญญาและวิทยากรเวทีใหญ่ระดับประเทศหลายแห่ง

ความรู้ทั่วไปทางรัฐศาสตร์ (POL SCI) (เตรียมสอบคณะรัฐศาสตร์/กระทรวงมหาดไทย)

เรียนออนไลน์

คอร์ส ความรู้ทั่วไปทางรัฐศาสตร์ (POL SCI) (เตรียมสอบคณะรัฐศาสตร์/กระทรวงมหาดไทย)

ผู้สอน : ครูพี่ทาม์ย

ติวเตอร์มือ 1 ของประเทศ ผู้เขียนหนังสือขายดีที่มีจำหน่ายในร้านหนังสือชั้นนำกว่า 10 เล่ม เช่น พิชิตข้อสอบ TPAT1 วิชาเฉพาะ กสพท ฉบับสมบูรณ์, คู่มือเตรียมสอบ คณะรัฐศาสตร์ เป็นต้น ประสบการณ์สอนกว่า 10 ปี เชี่ยวชาญในภาษาอังกฤษ รัฐศาสตร์ และความถนัดต่างๆ (คิดเชิงวิเคราะห์) เป็นอาจารย์ภาษาอังกฤษช่องทรูปลูกปัญญาและวิทยากรเวทีใหญ่ระดับประเทศ เช่น OSOTSPA ROAD TO UNIVERSITY, PEPTEIN GENIUS GENERATION, SAHAPHAT ADMISSION รวมทั้งเป็นวิทยากรบรรยายภาษาอังกฤษให้กับภาครัฐและเอกชนอีกหลายแห่ง

เนื้อหาหลักประกอบด้วยเรื่อง

1.แนะนำข้อสอบ และวางแผนในการเตรียมสอบ

2.ในคอร์สจะเจอเนื้อหาพื้นฐานทางรัฐศาสตร์อย่างครอบคลุม ประกอบด้วย การวางแผนการเตรียมตัวสอบ การวิเคราะห์โดยไร้อคติในทางรัฐศาสตร์แบบการเป็นนักรัฐศาสตร์ที่ดี ความแตกต่างในสาขาวิชาต่างๆ ของรัฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ในไทย ความรู้เกี่ยวกับรัฐ พัฒนาการรัฐ องค์ประกอบรัฐ การเมืองเบื้องต้น การบริหารรัฐกิจเบื้องต้น (รัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น) ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศเบื้องต้น การเมืองการปกครองไทย

3.เนื้อหาทั้งหมดจะถูกถ่ายทอดไปพร้อมกับการเล่าเรื่อง ยกตัวอย่างเหตุการณ์จริงที่ร่วมสมัย การวิเคราะห์อย่างไร้อคติด้วยการนำเสนอผ่านน้ำเสียงที่น่าฟัง บรรยากาศสบายๆ ฟังได้เพลินๆ พร้อมกับดูสไลด์ ภาพประกอบ และวิโอที่เกี่ยวข้องทำให้เกิดความเข้าใจอย่างสูงสุด

4.เนื้อหาภาษาไทย แต่สอนและบรรยายแทรกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

5.เข้าใจง่ายทำข้อสอบได้

เหมาะสำหรับ

1.ผู้ที่สนใจเตรียมสอบเข้าคณะรัฐศาสตร์ (ทั้งภาคไทย และ BIR) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ /รัฐศาสตร์ (PGS) จุฬาฯ รวมทั้งสอบระดับบัณฑิตศึกษาในคณะรัฐศาสตร์

2.ผู้ที่ต้องการสอบเข้ารับราชการกระทรวงมหาดไทย

2,800 บาท
210 วัน

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง