รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
ไม่จำกัด
อายุคอร์สเรียน
ไม่จำกัด

ข้อมูลผู้สอน

Profile

วิชัย ปีติเจริญธรรม

เป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาจิตใจ ทัศนคติ กรอบความคิด จนสามารถเปลี่ยนพฤติกรรม คำพูดของผู้รับการฝึกอบรมได้อย่างแท้จริง เป็นผู้นำการฝึกอบรมสัมมนาระดับชาติ ให้กับองค์กรชั้นนำของประเทศหลายร้อยแห่ง อาทิเช่น โรงแรมโอเรียนเต็ล, โรงพยาบาลกรุงเทพ, ธนาคารซิตี้แบงก์, ธนาคารไทยพาณิชย์, เดอะพิซซ่าคอมปานี, กิฟฟารีน ฯลฯ

อยากเติบโตก้าวหน้า คุณต้องกล้าเปลี่ยน !

เรียนออนไลน์

คอร์สอยากเติบโตก้าวหน้า คุณต้องกล้าเปลี่ยน !

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้

1.อยากเติบโตก้าวหน้า คุณต้องกล้าเปลี่ยน !

2.นิสัยทำงานเกินเงินเดือน, เป็นผู้ให้, เป็นนักแก้ปัญหา, มีความกล้าหาญ อดทน

3.มาก่อนเวลา, วางแผนทุกวัน, จัดลำดับงาน, ทำงานเร็ว, เป็นแบบอย่างที่ดี, มีวินัย

4.รักงาน, มุ่งมั่นทุ่มเท, พัฒนาตนเอง, มีจุดมุ่งหมาย, ใช้ชีวิตพอเพียง, อย่าเยอะ

5.อย่ามโน, อย่านอยด์, อย่าอคติ, อย่านินทา, อย่าปิดกั้นตนเอง, อย่ารับปากง่ายๆ

6.คิดอย่างไร จึงจะก้าวหน้า, ไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบ, ทำงานหนักอย่างฉลาด, ไม่ปฏิเสธการเปลี่ยนแปลง ฯลฯ

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ             

1.สามารถเปลี่ยน “Mindset”, ทัศนคติ และพฤติกรรมของพนักงานใหม่หมดทั้งองค์กร

2.ช่วยยกระดับผลงาน และการทำงานเป็นทีมให้บรรลุเป้าหมาย

3.สามารถสร้างผู้นำทุกระดับชั้นในองค์กรคุณผ่านคอร์สนี้

4.สามารถช่วยสร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของบุคลากรใหม่ในองค์กรคุณ

5.สามารถทำให้องค์กรเจริญเติบโตก้าวหน้ามั่นคงเพราะมีบุคลากรที่มีคุณภาพทั่วทั้งองค์กร

เหมาะสำหรับ

1.พนักงานทุกคนในองค์กรที่ต้องการเติบโตก้าวหน้า ในสายงานอาชีพของตนเอง

2.ข้าราชการ, พนักงานรัฐวิสาหกิจ, พนักงานเอกชนผู้ที่ต้องการความสำเร็จในงานและชีวิต

3.พนักงานขาย, พนักงานบริการ, พนักงานโรงงาน ฯลฯ

4.ฝ่ายบุคคล, ฝ่ายฝึกอบรม, ฝ่ายผลิต, ฝ่ายจัดส่ง, ฝ่ายโรงงาน, ฝ่ายบัญชี-การเงิน-ธุรการ ฯลฯ

5.เจ้าของธุรกิจ และผู้บริหารตลอดจนผู้ที่ต้องการก้าวกระโดดในงานและชีวิตอย่างแท้จริง

2,100 บาท
ไม่จำกัดเวลา

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง