รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
ไม่จำกัด
อายุคอร์สเรียน
ไม่จำกัด

ข้อมูลผู้สอน

Profile

วิชัย ปีติเจริญธรรม

เป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาจิตใจ ทัศนคติ กรอบความคิด จนสามารถเปลี่ยนพฤติกรรม คำพูดของผู้รับการฝึกอบรมได้อย่างแท้จริง เป็นผู้นำการฝึกอบรมสัมมนาระดับชาติ ให้กับองค์กรชั้นนำของประเทศหลายร้อยแห่ง อาทิเช่น โรงแรมโอเรียนเต็ล, โรงพยาบาลกรุงเทพ, ธนาคารซิตี้แบงก์, ธนาคารไทยพาณิชย์, เดอะพิซซ่าคอมปานี, กิฟฟารีน ฯลฯ

พลังแห่งการคิดเชิงบวกเพื่อรับมือในโลกออนไลน์

เรียนออนไลน์

คอร์สพลังแห่งการคิดเชิงบวกเพื่อรับมือในโลกออนไลน์

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้

1.พลังคิดเชิงบวกคืออะไร?

2.พลังคิดเชิงบวกคือตัวควบคุมศักยภาพของคุณ

3.พลังคิดเชิงบวกพลังเปลี่ยนเคราะห์ร้ายให้กลายเป็นโชคดี

4.อย่ายอมให้ใครทำให้คุณคิดลบ

5.ผู้สำเร็จทุกคนเป็นผู้มองโลกในแง่ดีมีความคิดเชิงบวก

6.เทคนิควิธีจัดการกับความผิดหวัง

7.พลังทั้ง 5 ประการ ช่วยขจัดความคิดเชิงลบได้

8.เทคนิควิธีอยู่กับปัจจุบันอย่างมีความสุข

9.6 เครื่องมือผ่อนคลายจากความคิดเชิงลบ (1)

10.6 เครื่องมือผ่อนคลายจากความคิดเชิงลบ (2)

11.รู้ทันความเชื่อที่ไม่มีเหตุผล 11 ประการ ที่ทำให้คุณคิดลบและทุกข์เกินจริง

12.ความเชื่อ 7 ประการที่จะทำให้คุณคิดบวกและมีพลังเพิ่มขึ้น (1)

13.ความเชื่อ 7 ประการที่จะทำให้คุณคิดบวกและมีพลังเพิ่มขึ้น (2)

14.กรณีศึกษาคิดบวก มีแรง/คิดลบ หมดแรง

เรื่องที่ 1 งานมาก เวลาน้อย จะแก้ไขอย่างไรดี?

เรื่องที่ 2 ถูกรวมแผนก จะคิดเชิงบวกได้อย่างไร?

เรื่องที่ 3 งานใหม่ ไม่เคยทำ จะคิดบวกได้อย่างไร?

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

1.ทำให้มีทัศนคติที่ดีและคิดเชิงบวกต่องาน และผู้คน ส่งต่อความสุขและความสำเร็จในการทำงานร่วมกับผู้อื่น

2.ปลดปล่อยศักยภาพของทีมงานที่คิดว่าตนเองทำไม่ได้

3.ปลุกยักษ์ใหญ่ในตัวคุณ ทำให้มีพลังก้าวไปข้างหน้า ไร้ขีดจำกัด

4.สร้างแรงจูงใจ และทัศนคติที่ดีต่องานและชีวิต

5.ทำให้ผู้เรียนสามารถสร้างผลงาน สร้างชีวิตด้วยความคิดเชิงบวก

เหมาะสำหรับ

1.องค์กร, สถาบันการศึกษา,หน่วยงาน

2.พนักงานทุกคนในองค์กรขนาดใหญ่, พนักงานขายคิดลบ, พนักงานบริการที่หมดไฟ

3.เจ้าของกิจการ, ผู้บริหาร, หัวหน้างาน, ผู้ที่ท้อแท้ผิดหวัง

4.ผู้ที่คิดลบ, ผู้วิตกกังวล, ฝ่ายผลิต, ฝ่ายช่าง ฯลฯ

2,100 บาท
ไม่จำกัดเวลา

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง