รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
ไม่จำกัด
อายุคอร์สเรียน
ไม่จำกัด

ข้อมูลผู้สอน

Profile

วิชัย ปีติเจริญธรรม

เป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาจิตใจ ทัศนคติ กรอบความคิด จนสามารถเปลี่ยนพฤติกรรม คำพูดของผู้รับการฝึกอบรมได้อย่างแท้จริง เป็นผู้นำการฝึกอบรมสัมมนาระดับชาติ ให้กับองค์กรชั้นนำของประเทศหลายร้อยแห่ง อาทิเช่น โรงแรมโอเรียนเต็ล, โรงพยาบาลกรุงเทพ, ธนาคารซิตี้แบงก์, ธนาคารไทยพาณิชย์, เดอะพิซซ่าคอมปานี, กิฟฟารีน ฯลฯ

เปลี่ยนสไตล์การทำงานเชิงรุกในยุคออนไลน์

เรียนออนไลน์

คอร์สเปลี่ยนสไตล์การทำงานเชิงรุกในยุคออนไลน์

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้

1.เปลี่ยนสไตล์การทำงานเชิงรุกในยุคออนไลน์

2.ตรวจสอบทัศนคติของคุณก่อน

3.เคล็ดลับที่จะทำให้คุณได้เงินเดือนสูงขึ้น

4.การทำงานเชิงรุกคืออะไร? ทำอย่างไร?

5.สุดยอดพฤติกรรมการทำงานเชิงรุก

6.งานที่ฉันจะกลับไปทำเพิ่มขึ้น

7.คุณลักษณะของผู้ทำงานเชิงรุก

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ              

1.ทำให้พนักงานกระตือรือร้น มีพลังทำงาน

2.ทำให้ผู้บริหารทำงานเชิงรุก สร้างผลลัพธ์ใหม่ๆ

3.ทำให้ผู้คนในองค์กรมีกำลังใจสู้งานหนัก

เหมาะสำหรับ

1.พนักงานที่เฉื่อยชา หมดไฟ ทำงานไปวันๆ

2.หัวหน้างานที่ทำงานแบบตั้งรับ

3.ผู้จัดการ หรือผู้บริหารที่ไม่มีเป้าหมาย

4.เจ้าของธุรกิจที่จิตตก ขาดกำลังใจ

5.หน่วยงาน สถาบัน ที่ต้องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงานให้มีความกระตือรือร้นเพิ่มขึ้น

2,100 บาท
ไม่จำกัดเวลา

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง