รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
ไม่จำกัด
อายุคอร์สเรียน
ไม่จำกัด

ข้อมูลผู้สอน

Profile

วิชัย ปีติเจริญธรรม

เป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาจิตใจ ทัศนคติ กรอบความคิด จนสามารถเปลี่ยนพฤติกรรม คำพูดของผู้รับการฝึกอบรมได้อย่างแท้จริง เป็นผู้นำการฝึกอบรมสัมมนาระดับชาติ ให้กับองค์กรชั้นนำของประเทศหลายร้อยแห่ง อาทิเช่น โรงแรมโอเรียนเต็ล, โรงพยาบาลกรุงเทพ, ธนาคารซิตี้แบงก์, ธนาคารไทยพาณิชย์, เดอะพิซซ่าคอมปานี, กิฟฟารีน ฯลฯ

สูตรแห่งความสุข ความสำเร็จด้วย NLP Model สำหรับเจ้าของธุรกิจ

เรียนออนไลน์

คอร์ส สูตรแห่งความสุข ความสำเร็จด้วย NLP Model สำหรับเจ้าของธุรกิจ

ผู้สอน

1.อาจารย์ ภูมภัสส์ รุ่งราษี เป็นวิทยากรผู้สร้างแรงบันดาลใจ สร้างทีม ให้บุคคลทั่วไป และความรู้การเงินการลงทุน มากกว่า 7 รุ่น มากกว่า 500 คน อบรมกลุ่มโค้ชชิ่งให้เป็นผู้นำองค์กรเช่น บริษัท เชฟรอน, บริษัทเชลล์, บริษัทอาคเนย์, โค้ชชิ่งพนักงานบริษัท ปตท. และ เอสแอนด์พี แบ่งปันความรู้ให้องค์กร Exim Bank

2.อาจารย์ วิชัย ปีติเจริญธรรม วิทยากรผู้สร้างแรงบันดาลใจ เป็นผู้นำการสัมมนาฝึกอบรมให้องค์กรชั้นนำระดับประเทศหลายร้อยแห่ง ผู้สร้างคอร์สออนไลน์มาแล้ว 20 หลักสูตรสร้าง Youtube 3 ช่อง

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้

1.สูตรสร้างความสุขและความสำเร็จด้วย NLP Model

2.ความสุขความสำเร็จที่แท้จริงของคุณคืออะไร?

3.เทคนิคการบำบัดการเยียวยาจิตใจที่บอบช้ำด้วย NLP

4.เทคนิคการแยกแยะ, เทคนิคการ Modeling เพื่อถอดแบบความสำเร็จ

5.การบริหารจัดการเสียงในหัวของคุณ

6.เพิ่มความสุขและความสำเร็จด้วย การให้เกียรติคำพูด และ ภาวะผู้นำ

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

1.ปลดล็อค ความเข้าใจผิดในตัวเองเพื่อมีพลัง

2.ลดความขัดแย้งกับคนในครอบครัว

3.ปรับใช้เทคนิค NLP Distinction กับชีวิตปัจจุบัน

4.ดึงศักยภาพจากจิตใต้สำนึก

5.หลีกเลี่ยงการสื่อสารผิดที่ทำให้ชีวิตพังทลาย

เหมาะสำหรับ

1.ผู้ที่ต้องการยกระดับความเป็นผู้นำในองค์กร

2.ผู้ที่ต้องการยกระดับผลงาน

3.ผู้ที่มีงานมาก มีความเครียดสูง

4.ผู้ที่ต้องการเข้าใจเจ้านาย

5.ผู้ที่ต้องการให้ลูกน้องเคารพศรัทธา

6.ผู้ที่ต้องการยกระดับ ผลลัพธ์งานและความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง


2,100 บาท
ไม่จำกัดเวลา

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง