รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
ไม่จำกัด
อายุคอร์สเรียน
ไม่จำกัด

ข้อมูลผู้สอน

Profile

วิชัย ปีติเจริญธรรม

เป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาจิตใจ ทัศนคติ กรอบความคิด จนสามารถเปลี่ยนพฤติกรรม คำพูดของผู้รับการฝึกอบรมได้อย่างแท้จริง เป็นผู้นำการฝึกอบรมสัมมนาระดับชาติ ให้กับองค์กรชั้นนำของประเทศหลายร้อยแห่ง อาทิเช่น โรงแรมโอเรียนเต็ล, โรงพยาบาลกรุงเทพ, ธนาคารซิตี้แบงก์, ธนาคารไทยพาณิชย์, เดอะพิซซ่าคอมปานี, กิฟฟารีน ฯลฯ

เทคนิคการสร้างแรงบันดาลใจในงานและชีวิตยุคดิจิทัล

เรียนออนไลน์

คอร์ส เทคนิคการสร้างแรงบันดาลใจในงานและชีวิตยุคดิจิทัล

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้

1.แรงบันดาลใจ คืออะไร?

2.เราจะหาแรงบันดาลใจได้จากที่ไหน?

3.แรงบันดาลต่างกัน ความสำเร็จก็ต่างกัน

4.แรงบันดาลใจ ทำให้เราบรรลุเป้าหมายได้ยิ่งกว่า

5.แรงบันดาลใจจากการให้ ทำให้เราลุกขึ้นมาทำความดี

6.แรงบันดาลใจจากผู้เสียสละ

7.ล้มเหลว แต่ไม่ล้มเลิก และลุกขึ้นมาสู้อีกครั้ง

8.แรงบันดาลใจจากความล้มเหลวชั่วคราว

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

1.ทำให้คุณลุกขึ้นมาสู้งาน สู้ชีวิตอีกครั้ง

2.ทำให้มีแรงบันดาลใจสู่เป้าหมาย

3.ทำให้จิตใจมีกำลังต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรค

เหมาะสำหรับ

1.พนักงานผู้มีความท้อแท้ หมดไฟ

2.ผู้ที่เบื่อหน่าย เซ็ง ขาดความกระตือรือร้น

3.ผู้ที่ต้องการแรงบันดาลใจในงานและชีวิต

2,100 บาท
ไม่จำกัดเวลา

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง