รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
ไม่จำกัด
อายุคอร์สเรียน
ไม่จำกัด

ข้อมูลผู้สอน

Profile

ดร.วรวรรณ กัลยาณสุโข (ดร.ต้อม)

ผู้ก่อตั้ง AyaThai Group, AyaThai UK, Vorawan & Associates Ltd.

เทคนิคการทำงานและใช้ชีวิตในช่วงวิกฤต

เรียนออนไลน์

คอร์สนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์แก่ทุกคนในการเข้าใจวิกฤต สร้างพลังบวกเข้าใจและรู้เท่าทันวิกฤตรอบตัว

ทำให้คุณสามารถที่จะตั้งรับกับผลกระทบของปัญหาต่างๆอย่างง่ายดาย ทุกวิกฤตย่อมมีโอกาสเสมอ

สิ่งที่ไม่ฆ่าคุณในวันนี้คือสิ่งที่ทำให้คุณแข็งแกร่งขึ้นในวันหน้า

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ

1.ทุกวิกฤตย่อมมีโอกาสเสมอ

2.วิกฤตคืออะไร? ทำไมต้องเข้าใจวิกฤต

3.วิกฤตเปรียบเสมือนโรคร้ายที่คุณป้องกันได้

4.ประเมินความเสี่ยง รู้เท่าทันวิกฤต

5.ลดความเสียหาย จากสิ่งที่ยังไม่เกิดได้อย่างไร

6.โต้ตอบกับผลกระทบ อย่างมีสติ และสร้างโอกาสจากภัยคุกคาม

7.เทคนิคทักษะผู้นำในช่วงวิกฤต ปลุกขวัญกำลังใจลูกค้าและทีมงาน

8.สร้างความมั่นใจลูกค้ากลับคืนมา

9.กรุงโรมไม่ได้สร้างเสร็จภายในวันเดียว

10.กลยุทธ์สร้างกระบวนการเรียนรู้ สิ่งที่ไม่ฆ่าคุณคือสิ่งที่ทำให้คุณแข็งแกร่งขึ้น

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการเรียน

1.เพื่อสร้างความมั่นคง ให้กับตนเอง

2.เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีและความเข้าใจเพื่อสร้างโอกาสในชีวิต

3.เพื่อสร้างประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการทำงานอย่างสูงสุด

เหมาะสำหรับ

1.ทีมผู้นำ, ผู้บริหาร, ผู้จัดการสาขา และหัวหน้างานทุกระดับ

2.ผู้ประกอบการ และเจ้าของธุรกิจ

3.พนักงานทุกระดับในองค์กร

1,890 บาท
ไม่จำกัดเวลา

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง