รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
ไม่จำกัด
อายุคอร์สเรียน
ไม่จำกัด

ข้อมูลผู้สอน

Profile

วิชัย ปีติเจริญธรรม

เป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาจิตใจ ทัศนคติ กรอบความคิด จนสามารถเปลี่ยนพฤติกรรม คำพูดของผู้รับการฝึกอบรมได้อย่างแท้จริง เป็นผู้นำการฝึกอบรมสัมมนาระดับชาติ ให้กับองค์กรชั้นนำของประเทศหลายร้อยแห่ง อาทิเช่น โรงแรมโอเรียนเต็ล, โรงพยาบาลกรุงเทพ, ธนาคารซิตี้แบงก์, ธนาคารไทยพาณิชย์, เดอะพิซซ่าคอมปานี, กิฟฟารีน ฯลฯ

ทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิผลที่ทุกคนต้องรู้ :Communication Skills for Everyone

เรียนออนไลน์

คอร์ส ทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิผลที่ทุกคนต้องรู้ :Communication Skills for Everyone 

การติดต่อสื่อสารนับว่ามีความสำคัญในทุก ๆ องค์กร การติดต่อระหว่างแผนกเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์นั้นบางครั้งทำได้ยาก จะมีอุปสรรคและปัญหาในการสื่อสารระหว่างกัน

คอร์สเรียนนี้จะทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทักษะการติดต่อสื่อสารที่ดีต้องทำอย่างไรบ้าง

เนื้อหาหลัก

1.ทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิผลที่ทุกคนต้องรู้

2.ประโยชน์และคุณค่าของการสื่อสารที่มีประสิทธิผล

3.อุปสรรคปัญหาของการติดต่อสื่อสารและวิธีแก้ไข

4.สื่อสารอย่างไรให้ได้ใจผู้อื่น

  • รับฟัง
  • เข้าใจ
  • ตอบสนอง

5.การสื่อสารที่เปล่งประกายมาจากภายในใจคุณ คำพูดของเราคือทางเลือกของเรา เราเลือกที่จะรับผิดชอบการสื่อสารของเราได้เสมอ

6.เลือกรูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสม

  • การสื่อสารด้วยวาจา
  • การสื่อสารด้วยลายลักษณ์อักษร
  • การสื่อสารแบบผสมผสาน

7.จิตวิทยากรสื่อสารเพื่อลดปัญหาความขัดแย้ง

  • การกล่าวรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่น
  • การขอข้อมูลเพิ่มเติม
  • การทำให้ตระหนักถึงสิ่งที่ยังไม่รู้มาก่อน

8.จงหยุดการสื่อสารที่สร้างความเจ็บปวดและขุ่นเคืองใจในองค์กรของคุณและวิธีตรวจสอบการสื่อสารของคุณว่าเป็นเช่นไร?

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

1.เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารของพนักงานในองค์กรทุกคนให้มีประสิทธิผล

2.เพื่อลดปัญหาความผิดพลาดเสียหายในการทำงานร่วมกันและส่งผลกระทบต่อลูกค้า

3.เพื่อลดปัญหาความขัดแย้ง ความมีอคติในการทำงานร่วมกันของทุกฝ่าย

4.เพื่อให้สามารถมีทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิผลเพื่อได้ดั่งใจทั้งคนและผลงานตามเป้าหมายขององค์กร

เหมาะสำหรับ

1.พนักงานทุกคน หัวหน้างานทุกระดับ ผู้บริหารทุกฝ่าย ทีมที่มีปัญหาการสื่อสาร

2.ฝ่ายขาย ฝ่ายบริการ ฝ่ายสำนักงานที่มีปัญหาความขัดแย้ง

3.ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายผลิต ฝ่ายจัดส่งที่มีปัญหาการประสานงาน

4.พนักงานผู้ที่ต้องการปรับปรุงพัฒนาการติดต่อสื่อสารการประสานงานกับแผนกต่างๆให้ดียิ่งขึ้น

2,100 บาท
ไม่จำกัดเวลา

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง