รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
ไม่จำกัด
อายุคอร์สเรียน
ไม่จำกัด

ข้อมูลผู้สอน

Profile

วิชัย ปีติเจริญธรรม

เป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาจิตใจ ทัศนคติ กรอบความคิด จนสามารถเปลี่ยนพฤติกรรม คำพูดของผู้รับการฝึกอบรมได้อย่างแท้จริง เป็นผู้นำการฝึกอบรมสัมมนาระดับชาติ ให้กับองค์กรชั้นนำของประเทศหลายร้อยแห่ง อาทิเช่น โรงแรมโอเรียนเต็ล, โรงพยาบาลกรุงเทพ, ธนาคารซิตี้แบงก์, ธนาคารไทยพาณิชย์, เดอะพิซซ่าคอมปานี, กิฟฟารีน ฯลฯ

อิคิไก (Ikigai for Everyone) : ชีวิตที่มีคุณค่าสำหรับทุกคนในองค์กร

เรียนออนไลน์

คอร์สอิคิไก (Ikigai for Everyone) : ชีวิตที่มีคุณค่าสำหรับทุกคนในองค์กร

คอร์สเรียนนี้จะทำให้ผู้เรียนเข้าใจหลักปรัชญาในการดำเนินชีวิตที่เรียบง่าย มีจุดหมาย และทำให้การทำงานเป็นอย่างมีความสุข

เนื้อหาหลักของวิชา

1.อิคิไก (Ikigaifor Everyone) ชีวิตที่มีคุณค่าสำหรับทุกคนในองค์กร

2.แค่ทำงานตามหน้าที่ไปวันๆหรือทำงานให้มีคุณค่ามากยิ่งขึ้น

3.แค่การทำงานไปเรื่อยๆ หรือการสร้างผลงานให้ดีเลิศ

4.ขั้นตอนในการพัฒนาอิคิไกให้ชีวิตมีคุณค่างานมีคุณภาพที่เหนือกว่า

5.วิธีค้นหาอิคิไกในที่ทำงาน:คุณเก่งอะไรให้ถามคนรอบข้าง

6.ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งช่วยเหลือผู้อื่นยิ่งมั่งคั่งร่ำรวย

7.คนที่มีอิคิไกใส่ใจในเหตุปัจจัยแห่งความสำเร็จปล่อยวางในผลตอบแทน

8.คนที่มีอิคิไกใส่ใจกับปัจจุบันปล่อยวางอดีตไม่กังวลอนาคต

9.องค์กรอิคิไก (Ikigai Organization) องค์กรที่ทำเพื่อลูกค้าอย่างแท้จริง

10.คุณลักษณะของผู้ที่มีอิคิไก(ชีวิตที่มีคุณค่า)จะแตกต่างจากคนทั่วไปอย่างไร?

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

1.เพื่อพัฒนาทัศนคติ พฤติกรรมของพนักงานให้สร้างคุณค่าแก่ลูกค้าและเพื่อนร่วมงานด้วยความเต็มใจ ใส่ใจ สุขใจ

2.เพื่อทำให้พนักงานทุกคนมีความสุขสนุกกับงานและมีจิตใจอาสาช่วยเหลือผู้อื่นทำงานสร้างคุณค่าโดยไม่หวังผลตอบแทน

3.ทำให้พนักงานเห็นคุณค่าของงาน รู้สึกอยากทำงานเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นให้มีความสุข ช่วยเหลือลูกค้าแก้ปัญหาและทำตนให้มีคุณค่ายิ่งขึ้น

เหมาะสำหรับ

1.พนักงานทุกคนที่ไม่มีความรักในองค์กรที่อยู่กันมานานๆแล้วไม่สร้างคุณค่าใหม่

2.หัวหน้างานที่หมดไฟเรียกร้องแต่ผลประโยชน์แทนที่จะสร้างผลงาน

3.ฝ่ายขาย ฝ่ายบริการ ทีมผลิต ฝ่ายจัดส่งละฝ่ายสนับสนุน ที่ขาดความรักในงาน ไม่บริการทั้งลูกค้าภายในภายนอก ทำงานไปวันๆ ตามหน้าที่เท่านั้น

4.พนักงานทุกคนที่ต้องพัฒนาทัศนคติพฤติกรรมเพื่อสร้างผลงานให้เป็นเลิศ

2,100 บาท
ไม่จำกัดเวลา

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง