รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
ไม่จำกัด
อายุคอร์สเรียน
ไม่จำกัด

ข้อมูลผู้สอน

Profile

ธัญญพัทธ์ ภู่เกิด (โค้ชอ้อย)

วิทยากรสอนด้านการขายและจัดอบรมทั้งในรูปแบบ In house (รายปี) และ Public ประสบการณ์สอนกว่า 10 ปี 300 กว่ารุ่น ทั่วประเทศ

หัวใจนักขาย

เรียนออนไลน์

คอร์สหัวใจนักขาย

ในสถานการณ์ที่มีการแข่งขันอย่างสูงในปัจจุบัน เทคนิคการขายมีส่วนสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจนั้น ๆ ประสบผลสำเร็จเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

คอร์สนี้จะสอนให้ผู้บริหาร พนักงานขาย ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องกับงานขาย ได้เรียนรู้เทคนิค องค์ประกอบของการขาย กระบวนการสร้างยอดขาย

บุคลิกของนักขายที่มีความจำเป็นต่อการขายให้ประสบผลสำเร็จ 

สอนโดย อาจารธัญญพัทธ์ ภู่เกิด (โค้ชอ้อย)

เป็นวิทยากรสอนด้านการขายและจัดอบรมทั้งในรูปแบบ In house (รายปี) และ Public ให้กับบุคลากรในองค์กรในภาคธุรกิจที่เกี่ยวกับการขายการในบริการ ประสบการณ์สอนกว่า 10 ปี 300 กว่ารุ่น ทั่วประเทศ

มีประสบการณ์สอนฝึกอบรม เทคนิคการขายและการวางแผนการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ได้รับรางวัล CEO Inspiration Award ปี 2018 จากนิตยสาร SMEs สร้างอาชีพ จัดงานมอบรางวัลสุดยิ่งใหญ่ CEO Inspiration Award 2018 ปีที่ 2 คัดสรรผู้นำที่มีแรงบันดาลใจเป็นต้นแบบด้านธุรกิจกว่า 28 ท่าน ตอกย้ำภาพรวมของ SMEs ที่มีนักบริหารอย่างมีคุณภาพ

ในสถานการณ์ที่มีการแข่งขันอย่างสูงในปัจจุบัน เทคนิคการขายมีส่วนสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจนั้น ๆ ประสบผลสำเร็จเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ คอร์สนี้จะสอนให้ผู้บริหาร พนักงานขาย ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องกับงานขาย ได้เรียนรู้เทคนิค องค์ประกอบของการขาย กระบวนการสร้างยอดขาย บุคลิกของนักขายที่มีความจำเป็นต่อการขายให้ประสบผลสำเร็จ  

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้

1.3 การพัฒนาที่ส่งผลให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน

2.ทำไมเราจึงต้องสร้างพฤติกรรมการให้บริการไปสู่นักขายที่เป็นเลิศ

3.5 ขั้นตอนไปสู่ความสำเร็จของงานขาย

4.หัวใจของนักขาย

5.องค์ประกอบที่สำคัญของการขายให้สำเร็จแบบ 100%

6.กระบวนการสร้างยอดขายได้สำเร็จ 94%

7.3 ความเชื่อมั่นที่นักขายพึงมี

8.รวมพลังทีมสู่การขายที่สำเร็จของนักขาย

9.การวางแผนการทำยอดขายของนักขาย

10.คติประจำของนักขาย

11.ทัศนคติที่ดีต่อการเป็นนักขาย

12.ทัศนคติที่ไม่ดีที่ควรหลีกเลี่ยงต่องานขาย

13.ปั่นเซลส์ให้เป็นมือทองครองใจลูกค้า

14.บุคคลิกที่จำเป็นของนักขาย

15.ผลกระทบจากการมีบุคลิกภาพที่ไม่ดีของนักขาย

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

การรับรู้และตระหนักถึงบทบาทของนักขายที่ต้องมีจรรณยาบรรณและมีความรับผิดชอบสูง 2 แบบ คือ

1.รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากองค์กร

2.มีความรับผิดชอบสูงต่อลูกค้าที่อุดหนุนสินค้าและบริการของบริษัท

เหมาะสำหรับ

เจ้าของธุรกิจ

ผู้จัดการ

หัวหน้างาน

พนักงานขาย

พนักงานบริการ

2,100 บาท
ไม่จำกัดเวลา

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง