รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
ไม่จำกัด
อายุคอร์สเรียน
ไม่จำกัด

ข้อมูลผู้สอน

Profile

นิสิตา ปีติเจริญธรรม

ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาการเด็กออทิสติกบ้านอุ่นรัก

หลักสูตรที่ 1 เข้าใจพัฒนาการของเด็กวัยอนุบาล

เรียนออนไลน์

คอร์ส หลักสูตรที่ 1 เข้าใจพัฒนาการของเด็กวัยอนุบาล ชุดความรู้จิตวิทยาสำหรับครูอนุบาลมืออาชีพ

สอนโดย อาจารย์นิสิตา ปีติเจริญธรรม 

ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาการเด็กออทิสติกบ้านอุ่นรัก

เนื้อหาหลัก         

1.ครูอนุบาลมืออาชีพ (ผู้มีเสน่ห์ เปล่งประกายจากภายใน)

2.ความสำคัญและความหมายของคำว่าพัฒนาการ

3.คลิปตัวอย่าง : การจัดของเล่น เพื่อเด็กที่มีความพร้อมทางพัฒนาการแตกต่างกัน

4.เข้าใจธรรมชาติ และพัฒนาการด้านต่างๆ ในวัยอนุบาล เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรม, การสังเกตพัฒนาการ, การแก้ไขพัฒนาการ และให้คำแนะนำผู้ปกครอง

ข้อคิดในการสังเกตและส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ ของเด็กวัยอนุบาล

1.พัฒนาการด้านอารมณ์      

2.พัฒนาการด้านสังคมและการเล่น    

3.พัฒนาการด้านร่างกาย  กล้ามเนื้อมัดใหญ่  และกล้ามเนื้อมัดเล็ก                

4.พัฒนาการด้านภาษา                     

5.พัฒนาการด้านการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน

6.พัฒนาการด้านสติปัญญา                 

7.คลิปตัวอย่าง การออกแบบชีทแบบฝึกหัดสำหรับเด็กที่มีศักยภาพแตกต่างกันสามระดับในชั้นเรียนเดียวกัน                              

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

1.เพื่อให้คุณครูมีทัศนคติทางบวก จัดการเรียนการสอน โดยเข้าใจธรรมชาติของเด็ก

2.เพื่อให้คุณครู และ เด็กนักเรียน เกิดประสบการ์ณทางบวกร่วมกัน

3.เพื่อสร้างความประทับใจให้กับผู้ปกครอง

4.เพื่อให้โรงเรียนได้รับความเชื่อมั่นมากขึ้น

เหมาะสำหรับ

ครูอนุบาล ครูพี่เลี้ยง ครูชั้นเนอสเซอรี่ NURSERY 

ครูธุรการ บุคลลากรทุกคนในโรงเรียน

ฝ่ายบริหารเพื่อสังเกตและนิเทศน์งาน

ผู้ที่สนใจการดูแลเด็กเล็ก เช่น พี่เลี้ยงเด็ก ออแพร์ (Au Pair) 

พ่อแม่ ผู้ปกครองของเด็กๆวัยอนุบาล

บุคคลที่สนใจความรู้เชิงจิตวิทยา 

มีใบประกาศนียบัตรรับรอง

เมื่อเรียนครบตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ สามารถปริ้นท์ใบประกาศนียบัตรรับรองในระบบได้ทันที

โดยผู้เรียนต้องใส่ ชื่อ-นามสกุล ให้ถูกต้อง ตอนที่ทำการใส่ข้อมูลสมัครสมาชิก (register) บนเว็บไซต์ chulabookcourse.com แล้ว

1,790 บาท
ไม่จำกัดเวลา