รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
ไม่จำกัด
อายุคอร์สเรียน
ไม่จำกัด

ข้อมูลผู้สอน

Profile

นิสิตา ปีติเจริญธรรม

ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาการเด็กออทิสติกบ้านอุ่นรัก

หลักสูตรที่ 2 การใช้คำพูดเชิงบวกกับเด็กวัยอนุบาล

เรียนออนไลน์

คอร์สหลักสูตรที่ 2 การใช้คำพูดเชิงบวกกับเด็กวัยอนุบาล ชุดความรู้จิตวิทยาสำหรับครูอนุบาลมืออาชีพ

สอนโดยอาจารย์นิสิตา ปีติเจริญธรรม 

ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาการเด็กออทิสติกบ้านอุ่นรัก    

เนื้อหาหลัก       

1.การเลี้ยงดูเด็กด้วยความรัก และสร้างวินัยตามวัย

2.การใช้คำพูดเชิงบวกกับเด็กวัยอนุบาล

3.การฟังอย่างใส่ใจ และพูดรับรู้ความรู้สึก หรือความหมายโดยนัยที่เด็กต้องการสื่อให้เข้าใจ

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ในหลักสูตรนี้

1.ครูอนุบาล เปรียบเสมือนพ่อแม่ คนที่สองของเด็กๆ

2.วัยอนุบาล : วัยแห่งการปรับสมดุลทางอารมณ์ของเด็กๆ

3.ครูหรือพ่อแม่จะรับมือและช่วยให้เด็กๆปรับสมดุลทางอารมณ์ได้อย่างไร

4.ความสำคัญของการเลี้ยงดูเด็กด้วยความรัก และสร้างวินัยตามวัย

5.การใช้คำพูดเชิงบวก : เริ่มจากการตั้งใจฟังเมื่อเด็กพูด

6.การพูดที่ชัดเจน ช่วยให้เด็กเข้าใจความหมายได้อย่างชัดเจน

7.การกล่าวชมเด็ก : เพื่อให้เด็กเรียนรู้และมีกำลังใจที่จะรักษาความดี

8.การให้คำแนะนำ (โดยไม่จำเป็นต้องตำหนิ)

9.ข้อควรระวัง เมื่อจำเป็นต้องตักเตือน หรือดุเด็ก

10.การทำข้อตกลง

11.การฟังอย่างใส่ใจ และพูดรับรู้ความรู้สึก หรือความหมายโดยนัยที่เด็กต้องการสื่อให้เข้าใจ

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

1.เรียนรู้ทักษะการฟัง และการพูดทางบวก ในการสื่อสารกับเด็ก

2.สามารถสะท้อนให้เด็กรับรู้ความรู้สึกของตนเอง และใช้คำพูดเชิงบวกในการสอน ชี้แนะเด็ก

3.ช่วยให้ผู้ปกครองรู้สึกเชื่อมั่นว่า ครูหรือผู้ที่เกี่ยวข้องมีทัศนคติที่ดีและใช้คำพูดเชิงบวกในการดูแลเด็ก

เหมาะสำหรับ

ครูอนุบาล ครูพี่เลี้ยง ครูชั้นเนอสเซอรี่ NURSERY ผู้ที่สนใจการดูแลเด็กเล็ก พี่เลี้ยงเด็ก ออแพร์ (Au Pair) 

ครูธุรการ บุคลลากรทุกคนในโรงเรียนและฝ่ายบริหารเพื่อสังเกตและนิเทศน์งาน

พ่อแม่ ผู้ปกครองของเด็ก ๆ วัยอนุบาลและบุคคลที่สนใจความรู้เชิงจิตวิทยา 

มีใบประกาศนียบัตรรับรอง

เมื่อเรียนครบตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ สามารถปริ้นท์ใบประกาศนียบัตรรับรองในระบบได้ทันที

โดยผู้เรียนต้องใส่ ชื่อ-นามสกุล ให้ถูกต้อง ตอนที่ทำการใส่ข้อมูลสมัครสมาชิก (register) บนเว็บไซต์ chulabookcourse.com แล้ว

1,790 บาท
ไม่จำกัดเวลา