รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
ไม่จำกัด
อายุคอร์สเรียน
ไม่จำกัด

ข้อมูลผู้สอน

Profile

นิสิตา ปีติเจริญธรรม

ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาการเด็กออทิสติกบ้านอุ่นรัก

เตรียมลูกออทิสติกวัยอนุบาลให้พร้อมก่อนเข้าโรงเรียน

เรียนออนไลน์

คอร์ส เตรียมลูกออทิสติกวัยอนุบาลให้พร้อมก่อนเข้าโรงเรียน

คอร์สนี้จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมสำหรับเด็กออทิสติกก่อนเข้าโรงเรียน ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง
สอนโดย อาจารย์นิสิตา ปีติเจริญธรรม 
ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาการเด็กออทิสติกบ้านอุ่นรัก

เนื้อหาหลัก

1.เคล็ดลับการดูแลเด็กออทิสติก เด็กสมาธิสั้น ในโรงเรียน

2.การเตรียมตัวเด็กออทิสติก เด็กสมาธิสั้น ก่อนเข้าเรียนร่วม

3.การตั้งรับ และเตรียมความพร้อมของโรงเรียน ก่อนรับเด็กออทิสติด เด็กสมาธิสั้นเข้าเรียนร่วม

4.การจัดสภาพในชั้นเรียนที่ช่วยให้เด็กออทิสติก เด็กสมาธิสั้น ปรับตัวกับชั้นเรียนได้เร็วขึ้น

5.เคล็ดลับที่จะช่วยทำให้เด็กออทิสติก เด็กสมาธิสั้น เชื่อฟังครูมากขึ้น

6.ครูสามารถช่วยบรรเทาอาการ และผลักดันให้เด็กมีพัฒนาการที่ก้าวหน้าได้รวดเร็วขึ้น

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ในหลักสูตรนี้

1.ทำไมลูกออทิสติกจึงมีปัญหาในการเข้าเรียนร่วมที่โรงเรียน

2.เข้าใจอาการของโรคออทิสติกที่ขัดขวางการดำรงชีวิตและการเรียนรู้

3.ตัวอย่างการประเมินความพร้อมก่อนเข้าเรียนร่วม

4.ปรึกษาแพทย์และทีมบำบัดเพื่อตรวจสอบพัฒนาการและพฤติกรรมของลูก

5.เมื่อลูกยังไม่พร้อมเข้าเรียนร่วม เราจะเดินต่อไปอย่างไรดี

6.จัดตารางกิจวัตรประจำวันที่บ้านให้สอดคล้องกับกิจกรรมที่โรงเรียน

7.การเพิ่มทักษะทางสังคม

8.การกระตุ้นทักษะทางภาษา

9.การเพิ่มความสนใจในกิจกรรมที่หลากหลาย

10.การส่งเสริมพฤติกรรมที่เหมาะสม

11.การเพิ่มสมาธิจดจ่อในกิจกรรม

12.การฝึกลูกนั่งกับที่

13.การเตรียมตัวด้านการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน

14.บทบาทของพ่อแม่ในการประสานงานระหว่างบ้าน โรงเรียน ทีมบำบัด

15.การพิจารณารูปแบบการเรียนร่วม

16.บทบาทของคุณครูในการช่วยเหลือเด็กออทิสติกในชั้นเรียน

17.ตัวอย่างกิจกรรม-บทบาทของคุณครู

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

1.เรียนคอร์สนี้แล้วคุณจะสามารถ

2.ทำให้ผู้บริหารโรงเรียนสามารถควบคุมสถานการณ์เด็กออทิสติก เด็กสมาธิสั้น ที่มีปัญหาในชั้นเรียนได้ดียิ่งขึ้น

3.ช่วยให้คุณครูรู้เคล็ดลับในการรับมือกับเด็กออทิสติก เด็กสมาธิสั้น และจัดสภาพในห้องเรียนได้ดียิ่งขึ้น

4.ช่วยให้แนวทาง ที่จะป้องกันสถานการณ์ยุ่งยาก ที่เกิดจากการที่เด็กออทิสติก เด็กสมาธิสั้นเข้ามาเรียนร่วมในชั้นเรียน

5.สร้างความเชื่อมั่นแก่พ่อแม่ผู้ปกครอง ว่าโรงเรียนมีศักยภาพและพร้อมที่จะดูแลเด็กทุกคนอย่างดีที่สุด

เหมาะสำหรับ

ผู้บริหารโรงเรียน ครู

พ่อแม่ ผู้ปกครองของเด็กออทิสติก เด็กสมาธิสั้น

บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรทางการแพทย์

มีใบประกาศนียบัตรรับรองเมื่อเรียนจบหลักสูตรแล้ว สามารถปริ้นท์ในระบบได้

2,900 บาท
ไม่จำกัดเวลา

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง