รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
ไม่จำกัด
อายุคอร์สเรียน
ไม่จำกัด

ข้อมูลผู้สอน

Profile

วิชัย ปีติเจริญธรรม

เป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาจิตใจ ทัศนคติ กรอบความคิด จนสามารถเปลี่ยนพฤติกรรม คำพูดของผู้รับการฝึกอบรมได้อย่างแท้จริง เป็นผู้นำการฝึกอบรมสัมมนาระดับชาติ ให้กับองค์กรชั้นนำของประเทศหลายร้อยแห่ง อาทิเช่น โรงแรมโอเรียนเต็ล, โรงพยาบาลกรุงเทพ, ธนาคารซิตี้แบงก์, ธนาคารไทยพาณิชย์, เดอะพิซซ่าคอมปานี, กิฟฟารีน ฯลฯ
Profile

จิวัตร โชคคติวัฒน์

วิทยากรที่ปรึกษาวางระบบบริหารคุณภาพ การจัดการสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้กับ SME ภาครัฐและเอกชน

เทคนิคการลดต้นทุนและการสูญเปล่า 7 ประการ (7 Wastes) ทั่วทั้งองค์กร

เรียนออนไลน์

หลักสูตรเทคนิคการลดต้นทุนและการสูญเปล่า 7 ประการ (7 Wastes) ทั่วทั้งองค์กร

สอนโดย ดร.จิวัตร โชคคติวัฒน์:

วิทยากรที่ปรึกษาวางระบบบริหารคุณภาพ การจัดการสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้กับ SME ภาครัฐและเอกชน หัวหน้าผู้ตรวจประเมินให้การรับรองระบบบริหารคุณภาพ

การจัดการสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001) ในประเทศและต่างประเทศ มากกว่า 20 ปี

อาจารย์วิชัย ปีติเจริญธรรม:

เป็นวิทยากรผู้สร้างแรงบันดาลใจ ให้บุคลากรในองค์กรชั้นนำระดับประเทศหลายร้อยแห่ง

เนื้อหาหลัก

เพิ่มกำไร ลดต้นทุนและลดการสูญเปล่าด้วย 7 wastes ทั่วทั้งองค์กร

ความสำคัญและความจำเป็น เร่งด่วนของการลดต้นทุนและลดการสูญเปล่าทั่วทั้งองค์กร

สิ่งที่ท่านและองค์กรจะได้รับเมื่อสามารถลดต้นทุนและลดการสูญเปล่าทั่วทั้งองค์กร

เทคนิคและวิธีการลดต้นทุน / ลดค่าใช้จ่าย / ลดความสูญเสีย

เทคนิคและวิธีการลดความสูญเสีย จากการผลิตมากเกินไป

เทคนิคและวิธีการลดความสูญเสีย จากการเก็บวัสดุคงคลังที่ไม่จำเป็น

เทคนิคและวิธีการลดความสูญเสีย จากการขนส่ง / ขนย้ายที่ไม่จำเป็น

เทคนิคและวิธีการลดความสูญเสีย จากกระบวนการที่ขาดประสิทธิภาพ, การเคลื่อนไหว, การรอคอย, การว่างงาน, การผลิตของเสีย และการแก้ไขงาน

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้

เพิ่มกำไร ลดต้นทุนและลดการสูญเปล่าด้วย Easy 7 wastes ทั่วทั้งองค์กร

ความสำคัญและความจำเป็นเร่งด่วนของการลดต้นทุน และลดการสูญเปล่าด้วย Easy 7 wastes ทั่วทั้งองค์กร

สิ่งที่คุณและองค์กรจะได้รับเมื่อสามารถลดต้นทุน และลดการสูญเปล่าได้อย่างมีประสิทธิผล ในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ (1) เช่น กลุ่มยางรถยนต์

สิ่งที่คุณและองค์กรจะได้รับเมื่อสามารถลดต้นทุน และลดการสูญเปล่าได้อย่างมีประสิทธิผล ในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ (2) เช่น กลุ่มโลจิสติก

สิ่งที่คุณและองค์กรจะได้รับเมื่อสามารถลดต้นทุน และลดการสูญเปล่าได้อย่างมีประสิทธิผล ในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ (3) เช่น กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์

เทคนิคและวิธีการลดต้นทุนทั่วทั้งองค์กร เพื่อเพิ่มกำไรให้ธุรกิจคุณ

เทคนิคและวิธีการลดค่าใช้จ่ายทั่วทั้งองค์กร เพื่อเพิ่มกำไรให้ธุรกิจคุณ

เทคนิคและวิธีการลดความสูญเสียทั่วทั้งองค์กร เพื่อเพิ่มกำไรให้ธุรกิจคุณ

เทคนิคและวิธีการลดความสูญเสียจากการผลิตมากเกินไป

เทคนิคและวิธีการลดความสูญเสียจากการเก็บวัสดุคงคลังที่ไม่จำเป็น

เทคนิคและวิธีการลดความสูญเสียจากการขนส่ง / ขนย้ายที่ไม่จำเป็น

เทคนิคและวิธีการลดความสูญเสียจากกระบวนการที่ขาดประสิทธิภาพ

เทคนิคและวิธีการลดความสูญเสียจากการเคลื่อนไหวที่ไม่ถูกต้อง

เทคนิคและวิธีการลดความสูญเสียจากการรอคอย,การว่างงานที่ไม่ควรเกิดขึ้น

เทคนิคและวิธีการลดความสูญเสียจากการผลิตของเสียและการแก้ไขงานที่ทำผิดพลาดซ้ำซาก

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับการลดต้นทุนและการลดการสูญเปล่า 7 ประการ ( 7 wastes) ทั่วทั้งองค์กร

แนะนำเครื่องมือและเทคนิค สำหรับการลดต้นทุนและการลดการสูญเปล่า 7 ประการ แบบง่ายๆ

เข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ในการควบคุมและลดการสูญเสียอย่างมีประสิทธิภาพ

เหมาะสำหรับ

ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม

ผู้จัดการ หัวหน้างาน เจ้าหน้าที่

องค์กรที่จัดทำระบบคุณภาพ

ภาคบริการ และผู้สนใจทั่วไป

2,100 บาท
ไม่จำกัดเวลา

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง