รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
ไม่จำกัด
อายุคอร์สเรียน
ไม่จำกัด

ข้อมูลผู้สอน

Profile

วิชัย ปีติเจริญธรรม

เป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาจิตใจ ทัศนคติ กรอบความคิด จนสามารถเปลี่ยนพฤติกรรม คำพูดของผู้รับการฝึกอบรมได้อย่างแท้จริง เป็นผู้นำการฝึกอบรมสัมมนาระดับชาติ ให้กับองค์กรชั้นนำของประเทศหลายร้อยแห่ง อาทิเช่น โรงแรมโอเรียนเต็ล, โรงพยาบาลกรุงเทพ, ธนาคารซิตี้แบงก์, ธนาคารไทยพาณิชย์, เดอะพิซซ่าคอมปานี, กิฟฟารีน ฯลฯ
Profile

จิวัตร โชคคติวัฒน์

วิทยากรที่ปรึกษาวางระบบบริหารคุณภาพ การจัดการสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้กับ SME ภาครัฐและเอกชน

Save เงินล้านด้วยยุทธวิธี KYT หลักร้อย – การหยั่งรู้ระวังภัยใกล้ตัวคุณ

เรียนออนไลน์

คอร์ส Save เงินล้านด้วยยุทธวิธี KYT หลักร้อย – การหยั่งรู้ระวังภัยใกล้ตัวคุณ

สอนโดยดร.จิวัตร โชคคติวัฒน์

วิทยากรที่ปรึกษาวางระบบบริหารคุณภาพ การจัดการสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้กับ SME ภาครัฐและเอกชน 

หัวหน้าผู้ตรวจประเมินให้การรับรองระบบบริหารคุณภาพ การจัดการสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO9001, ISO14001, ISO45001)

ในประเทศและต่างประเทศ มากกว่า 20 ปี

อาจารย์วิชัย ปีติเจริญธรรม

เป็นวิทยากรผู้สร้างแรงบันดาลใจ ให้บุคลากรในองค์กรชั้นนำระดับประเทศหลายร้อยแห่ง

เนื้อหาหลัก

KYT (KIKEN YOSHI TRAINING) คืออะไร

หัวใจสําคัญของKYT

ประโยชน์ของKYT

รูปแบบการวิเคราะห์ของKYT

KYT 4 ขั้นตอน

KYT จุดเดียว

KYT ปากเปล่า

การทําKYT 4 ขั้นตอน

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ในหลักสูตรนี้

KYT คืออะไร

ประโยชน์ของ KYT ในองค์กร ถ้าไม่ทำจะส่งผลกระทบอย่างไร

ประโยชน์ของ KYT จะช่วยให้พนักงานตระหนักรู้ถึงอันตรายหรือระวังภัยอย่างไร

ตัวอย่างอันตรายแอบแฝงอยู่ในที่ทำงานทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็น

ตัวอย่างอันตรายแอบแฝงอยู่ในที่ทำงานทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็น

หัวใจสําคัญของการทำโครงการ KYT เป็นเรื่องของการปลูกจิตสำนึก

การทำโครงการ KYT ให้ประสบความสำเร็จ

หัวใจสําคัญของ KYT ที่จะกระตุ้นให้เกิดคำมั่นสัญญาและอุบัติเหตุเป็นศูนย์

หัวใจของ KYT มือชี้ ปากย้ำระวังความร้อน(เป็นการเตือนการปฏิบัติงาน) สิ่งที่ต้องระวังในพื้นที่ของเราคือเรื่องอะไร

การทำ KYT มีกี่ลักษณะ มีกี่รูปแบบ มีขั้นตอน มีวิธีอย่างไร การทำ KYT รูปแบบ 4 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 สำรวจเพื่อหาอันตรายที่มีอยู่ในการทำงาน

การทำ KYT รูปแบบ 4 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์และการเรียงลำดับความสำคัญของอันตราย

การทำ KYT รูปแบบ 4 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 3 การกำหนดมาตราการป้องกัน แก้ไข และควบคุมได้

การทำ KYT รูปแบบ 4 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 4 เคล็ดลับการตัดสินใจเลือกมาตรการที่ดีที่สุด

การทำ KYT รูปแบบจุดเดียว

การทำ KYT รูปแบบปากเปล่า

ประโยชน์ที่จะได้รับจากคอร์สนี้

ลูกค้าเกิดความมั่นใจในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้าและบริการ

การจัดการเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

บรรลุความต้องการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความคาดหวังลูกค้า ชุมชน หน่วยราชการและสถาบันการเงิน

เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร

เป็นส่วนหนึ่งของการมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

เหมาะสำหรับ

ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม

ผู้จัดการ หัวหน้างาน เจ้าหน้าที่ องค์กรที่จัดทำระบบคุณภาพ

ภาคบริการ และผู้สนใจทั่วไป

2,100 บาท
ไม่จำกัดเวลา

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง