รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
ไม่จำกัด
อายุคอร์สเรียน
ไม่จำกัด

ข้อมูลผู้สอน

Profile

วิชัย ปีติเจริญธรรม

เป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาจิตใจ ทัศนคติ กรอบความคิด จนสามารถเปลี่ยนพฤติกรรม คำพูดของผู้รับการฝึกอบรมได้อย่างแท้จริง เป็นผู้นำการฝึกอบรมสัมมนาระดับชาติ ให้กับองค์กรชั้นนำของประเทศหลายร้อยแห่ง อาทิเช่น โรงแรมโอเรียนเต็ล, โรงพยาบาลกรุงเทพ, ธนาคารซิตี้แบงก์, ธนาคารไทยพาณิชย์, เดอะพิซซ่าคอมปานี, กิฟฟารีน ฯลฯ

9 หนทางสู่ความสำเร็จในงานและชีวิตสำหรับทุกคน (9 Success way for everyone)

เรียนออนไลน์

หลักสูตร 9 หนทางสู่ความสำเร็จในงานและชีวิตสำหรับทุกคน (9 Success way for everyone)

สอนโดย

อาจารย์ วิชัย ปีติเจริญธรรม

วิทยากรผู้สร้างแรงบันดาลใจ ให้บุคลากรในองค์กรชั้นนำระดับประเทศหลายร้อยแห่ง

เนื้อหาหลัก  

หนทางที่ 1 เป้าหมายที่สำคัญแน่นอน

หนทางที่ 2 นิสัยทำงานเกินเงินเดือน:จงให้มากกว่าที่ได้รับเสมอ

หนทางที่ 3 ความกระตือรือร้น:พลังแห่งการลงมือกระทำให้สำเร็จ

หนทางที่ 4 การควบคุมตนเอง:พลังสู่ความสมดุลเพื่อบรรลุเป้าหมาย

หนทางที่ 5 จินตนาการ:เพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ

หนทางที่ 6 ความเชื่อมั่นในตนเอง:ทำทั้ง ๆ ที่กลัว

หนทางที่ 7 บุคลิกภาพที่ต้องตาต้องใจ:แม่เหล็กเสน่ห์ดึงดูดผู้คน

หนทางที่ 8 ความใจจดใจจ่อ: โฟกัสคือพลังสู่ความสำเร็จ

หนทางที่ 9 ความใจกว้าง: รับฟังผู้อื่นก่อนตัดสินใจ

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ในหลักสูตรนี้

หนทางที่ 1 เป้าหมายที่สำคัญแน่นอน

หนทางที่ 2 นิสัยทำงานเกินเงินเดือน:จงให้มากกว่าที่ได้รับเสมอ

หนทางที่ 3 ความกระตือรือร้น:พลังแห่งการลงมือกระทำให้สำเร็จ

หนทางที่ 4 การควบคุมตนเอง:พลังสู่ความสมดุลเพื่อบรรลุเป้าหมาย

หนทางที่ 5 จินตนาการ:เพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ

หนทางที่ 6 ความเชื่อมั่นในตนเอง:ทำทั้ง ๆ ที่กลัว

หนทางที่ 7 บุคลิกภาพที่ต้องตาต้องใจ:แม่เหล็กเสน่ห์ดึงดูดผู้คน

หนทางที่ 8 ความใจจดใจจ่อ: โฟกัสคือพลังสู่ความสำเร็จ

หนทางที่ 9 ความใจกว้าง: รับฟังผู้อื่นก่อนตัดสินใจ

ประโยชน์ที่จะได้รับจากคอร์สนี้

เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจของพนักงานทุกคนที่กำลังหมดไฟ ท้อแท้ ขาดเป้าหมายในงานและชีวิต

เพื่อกระตุ้นทีมบริการ ทีมขายทุกคนให้สามารถรับมือกับแรงกดดันและงานที่ท้าทาย

เพื่อพัฒนาทีมงานฝ่ายผลิต ,ฝ่ายสนับสนุน, ฝ่ายจัดส่ง, หัวหน้างานและผู้บริหารให้สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดีกว่า

เพื่อได้เรียนรู้ 9 หนทางสู่ความสำเร็จในงานและชีวิตสำหรับทุกคนในองค์กร

เหมาะสำหรับ

พนักงานทุกคนที่ต้องการประสบความสำเร็จในงานและชีวิต

พนักงานขายที่กำลังจะหมดไฟ ท้อแท้ ขาดเป้าหมาย

พนักงานบริการที่พบแต่แรงกดดัน และงานที่ท้าทาย

พนักงานฝ่ายผลิต, ฝ่ายสนับสนุน, ฝ่ายจัดส่ง

หัวหน้างาน,ผู้บริหาร ผู้ที่ต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับงานและทีมงานทุกคนเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร

2,100 บาท
ไม่จำกัดเวลา

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง