รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
ไม่จำกัด
อายุคอร์สเรียน
ไม่จำกัด

ข้อมูลผู้สอน

Profile

วิชัย ปีติเจริญธรรม

เป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาจิตใจ ทัศนคติ กรอบความคิด จนสามารถเปลี่ยนพฤติกรรม คำพูดของผู้รับการฝึกอบรมได้อย่างแท้จริง เป็นผู้นำการฝึกอบรมสัมมนาระดับชาติ ให้กับองค์กรชั้นนำของประเทศหลายร้อยแห่ง อาทิเช่น โรงแรมโอเรียนเต็ล, โรงพยาบาลกรุงเทพ, ธนาคารซิตี้แบงก์, ธนาคารไทยพาณิชย์, เดอะพิซซ่าคอมปานี, กิฟฟารีน ฯลฯ

4 ทักษะสำคัญสำหรับผู้จัดการยุคใหม่

เรียนออนไลน์

คอร์ส 4 ทักษะสำคัญสำหรับผู้จัดการยุคใหม่

สอนโดย

อาจารย์วิชัย ปีติเจริญธรรม

วิทยากรผู้สร้างแรงบันดาลใจ ให้บุคลากรในองค์กรชั้นนำระดับประเทศหลายร้อยแห่ง 

เนื้อหาหลัก

เรียนรู้ 4 ทักษะสำคัญสำหรับผู้จัดการยุคใหม่

 • ทักษะภาวะผู้นำ
 • ทักษะการบริหารเวลา
 • ทักษะการเจรจาต่อรอง
 • ทักษะการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา

ทักษะภาวะผู้นำ, บันได 5 ขั้นสู่การเป็นผู้นำ, คุณสมบัติผู้นำที่ดีมีลักษณะอย่างไร

ทักษะการบริหารเวลา, หยุดทบทวนเวลาและชีวิตของคุณ ,จับกิจกรรมที่มีค่าสูง, วิธีประหยัดเวลา

ทักษะการเจรจาต่อรอง ยุทธวิธีการเจรจาต่อรองแบบต่างๆ

ทักษะการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา แนวคิดในการพัฒนาบุคลากร ความจำเป็น สาเหตุที่หัวหน้าไม่พัฒนาลูกน้องของตนเอง วิธีพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา 20 วิธี

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ในหลักสูตรนี้

ทักษะภาวะผู้นำคืออะไรและสำคัญอย่างไร

บันได 5 ขั้น สู่การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงเชิงรุก

คุณสมบัติของผู้นำที่ดี ต้องมีลักษณะอย่างไรบ้าง

ผู้นำที่ดีต้องมีคุณธรรม

ผู้นำที่ดีต้องมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

ผู้นำที่ดีต้องมีความมุ่งมั่นทุ่มเท

ทักษะการบริหารเวลา : หยุดทบทวนเวลาและชีวิตของคุณ / ทบทวนชีวิต ทบทวนกิจกรรม

จับกิจกรรมที่มีค่าสูงแบบ 20% สร้าง 80%

สำเร็จเร็วกว่า ด้วยเวลาที่น้อยกว่า การใช้ความได้เปรียบ 9 วิธี

 • วิธีที่ 1 ใช้ความรู้ของผู้อื่น
 • วิธีที่ 2 ใช้เงินของผู้อื่น
 • วิธีที่ 3 ใช้พลังงานของผู้อื่น
 • วิธีที่ 4 ใช้ชื่อเสียงของผู้อื่น
 • วิธีที่ 5 ใช้สายสัมพันธ์ของผู้อื่น
 • วิธีที่ 6 ใช้แนวคิดของผู้อื่น
 • วิธีที่ 7 ใช้ความสำเร็จของผู้อื่น
 • วิธีที่ 8 ใช้ความล้มเหลวของผู้อื่น
 • วิธีที่ 9 ใช้เวลาของผู้อื่น

ประหยัดเวลาของคุณด้วย 9 วิธีที่เรียบง่าย แต่ได้ผลมากกว่าแบบออสบอร์น เช็คลิส

 • วิธีที่ 1 ลองเปลี่ยนวิธีการใหม่
 • วิธีที่ 2 ลองยืดหยุ่นใหม่
 • วิธีที่ 3 ปรับรื้อระบบใหม่
 • วิธีที่ 4 จัดโครงสร้างใหม่
 • วิธีที่ 5 จัดองค์กรใหม่
 • วิธีที่ 6 ประเมินสถานการณ์ใหม่
 • วิธีที่ 7 คิดทบทวนใหม่
 • วิธีที่ 8 คิดสร้างสรรค์ใหม่
 • วิธีที่ 9 ลองเข้าควบคุมใหม่

ทักษะการเจรจาต่อรอง :ยุทธวิธีในการเจรจาต่อรอง (1) หุ่นไล่กา, คนดี/ความร้าย 

ยุทธวิธีในการเจรจาต่อรอง (2) เอาชนะข้ออ้าง/คล้อยตามไปก่อน

ยุทธวิธีในการเจรจาต่อรอง (3) ถ่วงเวลา/เร่งให้เร็วขึ้น – เส้นตาย

ยุทธวิธีในการเจรจาต่อรอง (4) แบ่งแยกแล้วเอาชัย/การเชื่อมโยง

ยุทธวิธีในการเจรจาต่อรอง (5) ถ่อมตัวและช่วยตัวเองไม่ได้/ปล่อยข่าว

ยุทธวิธีในการเจรจาต่อรอง (6) ทำเป็นจนมุม/แก้ปัญหา

ยุทธวิธีในการเจรจาต่อรอง (7) อำนาจจำกัด/คุณภาพและคุณค่า

ยุทธวิธีในการเจรจาต่อรอง (8) เล่ห์เหลี่ยมทางจิตวิทยา 5 ประการ

ทักษะการเจรจาต่อรอง :สรุปจิตวิทยาในการเจรจาต่อรอง 15 ประการ

ทักษะการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา : แนวคิดในการพัฒนาบุคลากร

ความจำเป็นในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา

สาเหตุที่หัวหน้าไม่พัฒนาลูกน้องของตนเอง

วิธีพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา 20 วิธี

ประโยชน์ที่จะได้รับจากคอร์สนี้

เพื่อพัฒนาทักษะที่สำคัญสำหรับผู้จัดการยุคใหม่ ให้ทันต่อสถานณการณ์ในยุคปัจจุบัน

เพื่อพัฒนาทักษะภาวะผู้นำ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงแก่องค์กรและทีมงาน

เพื่อพัฒนาทักษะการบริหารเวลา เพื่อสร้างผลลัพธ์สูงสุดแก่องค์กร

เพื่อพัฒนาทักษะการเจรจาต่อรอง เพื่อสร้างความสำเร็จในการทำงาน

เพื่อพัฒนาทักษะการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อสามารถพัฒนาทีมงานได้

เหมาะสำหรับ

ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างานทุกระดับชั้น ทั้งมือใหม่และต้องเป็นมืออาชีพ

ผู้นำองค์กร ระดับบริหาร ระดับผู้จัดการทุกระดับชั้นที่เพิ่งได้รับการแต่งตั้ง

หัวหน้าทีม หัวหน้าโครงการ หัวหน้าหน่วยงานทุกระดับชั้นที่ต้องพัฒนาตนเอง

ผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะภาวะผู้นำ ทักษะการบริหารเวลา ทักษะการเจรจาต่อรองและทักษะการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อพัฒนาตนเองสู่การเป็นผู้จัดการยุคใหม่

ผู้สนใจการบริหารจัดการยุคใหม่ ให้ทันต่อสถานการณ์ยุคปัจจุบัน

2,100 บาท
ไม่จำกัดเวลา

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง