รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
ไม่จำกัด
อายุคอร์สเรียน
ไม่จำกัด

ข้อมูลผู้สอน

Profile

วิชัย ปีติเจริญธรรม

เป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาจิตใจ ทัศนคติ กรอบความคิด จนสามารถเปลี่ยนพฤติกรรม คำพูดของผู้รับการฝึกอบรมได้อย่างแท้จริง เป็นผู้นำการฝึกอบรมสัมมนาระดับชาติ ให้กับองค์กรชั้นนำของประเทศหลายร้อยแห่ง อาทิเช่น โรงแรมโอเรียนเต็ล, โรงพยาบาลกรุงเทพ, ธนาคารซิตี้แบงก์, ธนาคารไทยพาณิชย์, เดอะพิซซ่าคอมปานี, กิฟฟารีน ฯลฯ

3 ทักษะที่จำเป็นสำหรับหัวหน้างานมืออาชีพ

เรียนออนไลน์

หลักสูตร 3 ทักษะที่จำเป็นสำหรับหัวหน้างานมืออาชีพ

สอนโดยอาจารย์วิชัย ปีติเจริญธรรม วิทยากรผู้สร้างแรงบันดาลใจ ให้บุคลากรในองค์กรชั้นนำระดับประเทศหลายร้อยแห่ง 

เนื้อหาหลัก

เรียนรู้ 3 ทักษะที่จำเป็นสำหรับหัวหน้างานมืออาชีพ

 • ทักษะการทำงานเชิงรุก
 • ทักษะการสร้างทีมงาน
 • ทักษะการคิดเชิงบวก

ทักษะการทำงานเชิงรุก คืออะไรและทำอย่างไร

 • สุดยอดการทำงานเชิงรุกที่ทุกองค์กรแสวงหา ,คุณค่าและผลประโยชน์ที่มีต่อคุณและองค์กร, การเลือกตอบสนองของคุณ ,คุณจะได้มากกว่าที่คุณเคยได้คุณต้องเป็นมากกว่าที่คุณเคยเป็น, ความตั้งใจของฉันในการทำงานเชิงรุก

ทักษะการสร้างทีม ,กลยุทธ์สร้างทีม ,หลักการและแนวคิดในการสร้างทีม, กลยุทธ์สร้างทีมเวิร์คให้สำเร็จ, เสาแก่นหลักของทีมเวิร์ค 4 ต้น

ทักษะการคิดเชิงบวกคืออะไร, อย่ายอมให้ใครทำให้คุณคิดลบ, ผู้สำเร็จทุกคนเป็นผู้มองโลกในแง่ดี ,เทคนิควิธีการจัดการกับความผิดหวัง ,พลังทั้ง 5 ประการช่วยจัดการความคิดเชิงลบ

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ในหลักสูตรนี้

การทำงานเชิงรุกคืออะไร และทำอย่างไร

สุดยอดพฤติกรรมการทำงานเชิงรุกที่ทุกองค์กรต่างแสวงหา อยากได้มาร่วมงานด้วย

คุณค่าและประโยชน์ที่มีต่อคุณและองค์กรในการทำงานเชิงรุกมีอะไรบ้าง? คนทำงานเชิงรุกกับคนทำงานตั้งรับ จะได้ผลของการกระทำแตกต่างกันอย่างไรบ้าง?

การเลือกตอบสนองของคุณ เปลี่ยนความคิด เปลี่ยนชีวิต ภาษาแห่งการทำงานเชิงรุก ภาษาของคนทำงานแบบตั้งรับ

คุณจะได้มากกว่าที่คุณได้ คุณต้องเป็นมากกว่าที่คุณเป็น ลักษณะพฤติกรรมแห่งการทำงานเชิงรุกและตั้งรับ

ความตั้งใจของฉันในการทำงานเชิงรุก งานที่คุณจะกลับไปทำเพิ่มขึ้น และจิตอาสาทำงานในเชิงรุกคืออะไร?

กลยุทธ์สร้างทีมสู่ความสำเร็จสำคัญอย่างไร? ต่อตัวคุณและต่อองค์กรของคุณ?

หลักการและแนวคิดที่สำคัญมาก ในการสร้างทีมเวิร์ค ตอนที่ 1

หลักการและแนวคิดที่สำคัญมาก ในการสร้างทีมเวิร์ค ตอนที่ 2

หลักการและแนวคิดที่สำคัญมาก ในการสร้างทีมเวิร์ค ตอนที่ 3

กลยุทธ์สร้างทีมเวิร์คให้สำเร็จ วิธีที่ 1-5

 • .ให้ความสำคัญต่อเป้าหมายของทีม
 • มีส่วนร่วมในการผลักดันทีม
 • สนับสนุนการทำงานของเพื่อนร่วมงาน
 • เปิดใจยอมรับความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงาน
 • 5.ให้เกียรติเพื่อนร่วมงาน

กลยุทธ์สร้างทีมเวิร์คให้สำเร็จ วิธีที่ 6-10

 • .มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • มีความเชื่อมั่นและไว้วางใจซึ่งกันและกัน
 • แลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อผลสำเร็จของงานโดยรวม
 • ร่วมขจัดความขัดแย้งของทีมงาน
 • มัดใจทีมด้วยเชือก 4 เส้น

เสาแก่นหลักของทีมเวิร์ค 4 ต้น ที่ยึดโยงทีมเข้าไว้ด้วยกัน

 • ความเชื่อ                  
 • ความประพฤติ
 • ความเสียสละ                          
 • ความรอบรู้

พลังคิดเชิงบวกคืออะไร

พลังคิดเชิงบวก คือ ตัวควบคุมศักยภาพของคุณ

พลังคิดเชิงบวก พลังเปลี่ยนเคราะห์ร้ายให้กลายเป็นโชคดี

อย่ายอมให้ใครทำให้คุณคิดลบ

ผู้สำเร็จทุกคน เป็นผู้มองโลกในแง่ดีมีความคิดเชิงบวก

เทคนิควิธีจัดการกับความผิดหวัง

พลังทั้ง 5 ประการ ช่วยขจัดความคิดเชิงลบได้

ประโยชน์ที่จะได้รับจากคอร์สนี้

เพื่อสามารถก้าวสู่การเป็นหัวหน้างานยุคใหม่ที่มีความเป็นมืออาชีพและได้รับการยอมรับจากทุกฝ่าย

เพื่อสามารถรู้ทักษะและวิธีการทำงานเชิงรุก เพื่อสร้างผลงานที่เหนือกว่าและดีกว่าเดิม

เพื่อพัฒนาทักษะการสร้างทีมงาน เพื่อสร้างผลงานได้มากขึ้นกว่าเดิม

เพื่อสามารถพัฒนาทักษะวิธีคิดเชิงบวก และรู้วิธีจัดการกับความผิดหวัง และขจัดความคิดเชิงลบในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมืออาชีพ

เหมาะสำหรับ

หัวหน้างาน หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าหน่วยงาน ทั้งมือใหม่และมือเก่า

ผู้บริหาร ผู้จัดการฝ่าย ผู้จัดการแผนก หัวหน้าทีมงานทุกระดับ

ผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะการทำงานเชิงรุก ทักษะการสร้างทีมและทักษะการคิดเชิงบวก เพื่อความก้าวหน้าในงานอาชีพทุกท่าน

ผู้ที่สนใจต้องการประสบความสำเร็จในโลกยุคใหม่ทุกคน

2,100 บาท
ไม่จำกัดเวลา

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง