รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
ไม่จำกัด
อายุคอร์สเรียน
5 ปี

ข้อมูลผู้สอน

Profile

ผศ.ดร.นเรศ สุรสิทธิ์

ที่ปรึกษาสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ (ประเทศไทย) จังหวัดขอนแก่น ,ผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินผลงานวิชาการให้กับหลายมหาวิทยาลัย, อาจารย์สอนภาษาอังกฤษออนไลน์ให้กับหลายสถาบัน, อาจารย์พิเศษบรรยายระดับปริญญาตรี โท เอก ให้กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ทั้งส่วนกลางและวิทยาเขต), อาจารย์พิเศษบรรยายระดับปริญญาตรีให้วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น, ผู้อำนวยการและเจ้าของโรงเรียนกวดวิชา The Pundit อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

TOEIC พิชิตคะแนน 800++ (Redesigned TOEIC)

เรียนออนไลน์

คอร์ส TOEIC พิชิตคะแนน 800++ (Redesigned TOEIC)

สอนโดย ผศ. ดร. นเรศ สุรสิทธิ์

ประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี-โท-เอก มากว่า 10 มหาวิทยาลัย กว่า 25 ปี

เขียนหนังสือภาษาอังกฤษขายดีตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศกว่า 65 เล่ม

จบการศึกษาเอกภาษาอังกฤษทั้งระดับปริญญาตรี-โท-เอก

คอร์สนี้เป็นการสอน TOEIC แบบเก่าที่ชื่อ Redesigned TOEIC ซึ่งยังถือว่าสำคัญและสามารถนำมาใช้ทำข้อสอบ TOEIC แนวใหม่ได้ด้วย

เนื้อหาหลักประกอบด้วยเรื่อง

เทคนิคการทำข้อสอบ part listening comprehension ทั้ง part 1, part 2, part 3, part 4 อย่างละเอียด

ตัวอย่างการทำแบบฝึกหัด parts listening ครบทุกส่วน

เทคนิคการฟัง และการฝึกทำข้อสอบฟังให้ได้คะแนนเยอะ ๆ

เนื้อหา grammar ครบถ้วน รวมถึงเทคนิคการทำข้อสอบ grammar part 4-5

พร้อมทั้งตัวอย่างข้อสอบอย่างครบถ้วน นำไปใช้ได้ทั้งกับ TOEIC แนวเก่าและแนวใหม่ TOEIC NEW FORMAT

สอนเทคนิคการทำข้อสอบ reading comprehension part 7 พร้อมยกตัวอย่างประกอบและสอนเทคนิคการทำข้อสอบให้เร็วและแม่นยำ

แบบฝึกหัดพร้อมเฉลยเป็นแนวทางในการทำข้อสอบ TOEIC ที่ช่วยให้ทำคะแนนได้สูง

เหมาะสำหรับ

คนทำงานที่ต้องการวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษ

นักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าทำงานในองค์กรและบริษัทชั้นนำ

พร้อมไฟล์เอกสารประกอบการเรียน

ตัวอย่างข้อสอบ Active&Passive Voice

ตัวอย่างข้อสอบ Active&Passive Voice

ตัวอย่างข้อสอบ Part 5 subject-verb agreement

ตัวอย่างข้อสอบ Part 5 Word Choice&Verb form

ตัวอย่างข้อสอบ Part 6 Text Completion

ตัวอย่างข้อสอบ Part 7 Reading

2,200 บาท
5 ปี

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง