รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
ไม่จำกัด
อายุคอร์สเรียน
5 ปี

ข้อมูลผู้สอน

Profile

ผศ.ดร.นเรศ สุรสิทธิ์

ที่ปรึกษาสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ (ประเทศไทย) จังหวัดขอนแก่น ,ผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินผลงานวิชาการให้กับหลายมหาวิทยาลัย, อาจารย์สอนภาษาอังกฤษออนไลน์ให้กับหลายสถาบัน, อาจารย์พิเศษบรรยายระดับปริญญาตรี โท เอก ให้กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ทั้งส่วนกลางและวิทยาเขต), อาจารย์พิเศษบรรยายระดับปริญญาตรีให้วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น, ผู้อำนวยการและเจ้าของโรงเรียนกวดวิชา The Pundit อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

120 สูตรลับสำหรับสอบ TOEIC, TOEFL

เรียนออนไลน์

คอร์ส 120 สูตรลับสำหรับสอบ TOEIC, TOEFL

สอนโดย ผศ. ดร. นเรศ สุรสิทธิ์

ประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี-โท-เอก มากว่า 10 มหาวิทยาลัย กว่า 25 ปี

เขียนหนังสือภาษาอังกฤษขายดีตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศกว่า 65 เล่ม

จบการศึกษาเอกภาษาอังกฤษทั้งระดับปริญญาตรี-โท-เอก

นื้อหาหลักประกอบด้วยเรื่อง

สรุปโครงสร้างภาษาอังกฤษที่สำคัญมาก ๆ สำหรับสอบ TOEIC, TOEFL

มีข้อสอบประกอบ

ใช้เป็น note สำหรับอ่านสอบได้อย่างดีเยี่ยม ด้วยเวลาสั้น ๆ

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ในเรื่อง

part of speech, noun, แบบฝึกหัด noun, determiner, adjective, adjective test, adverb, การสร้าง adverb, verb, after, afterwards, after all, no, not, verb to be, as much as, verb to have, verb ing, verb 4, verb 3 เป็น adjective, to infinitive, causative verb preview, would rather, wish, all, most, half, some (of) เป็นต้น

เหมาะสำหรับ

ผู้ที่ต้องการสอบ TOEIC, TOEFL, TU-GET, CU-TEP

พร้อมไฟล์เอกสารประกอบการเรียน

ไฟล์ 120 สูตรลับสำหรับสอบ TOEIC, TOEFL

750 บาท
5 ปี

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง