รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
ไม่จำกัด
อายุคอร์สเรียน
5 ปี

ข้อมูลผู้สอน

Profile

ผศ.ดร.นเรศ สุรสิทธิ์

ที่ปรึกษาสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ (ประเทศไทย) จังหวัดขอนแก่น ,ผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินผลงานวิชาการให้กับหลายมหาวิทยาลัย, อาจารย์สอนภาษาอังกฤษออนไลน์ให้กับหลายสถาบัน, อาจารย์พิเศษบรรยายระดับปริญญาตรี โท เอก ให้กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ทั้งส่วนกลางและวิทยาเขต), อาจารย์พิเศษบรรยายระดับปริญญาตรีให้วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น, ผู้อำนวยการและเจ้าของโรงเรียนกวดวิชา The Pundit อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

เทคนิคการทำข้อสอบ Sentence Completion

เรียนออนไลน์

คอร์ส เทคนิคการทำข้อสอบ Sentence Completion

สอนโดย ผศ. ดร. นเรศ สุรสิทธิ์

ประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี-โท-เอก มากว่า 10 มหาวิทยาลัย กว่า 25 ปี

เขียนหนังสือภาษาอังกฤษขายดีตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศกว่า 65 เล่ม

จบการศึกษาเอกภาษาอังกฤษทั้งระดับปริญญาตรี-โท-เอก

เนื้อหาหลักประกอบด้วยเรื่อง

หลักของภาษาอังกฤษที่ต้องรู้เพื่อวิเคราะห์ข้อสอบ เช่น parts of speech, clauses, tenses, subject-verb agreement, word choices / verb form และ vocabulary ที่สำคัญ ๆ

นำเสนอเทคนิคการทำข้อสอบอย่างละเอียด เข้าใจง่ายมาก

แบบฝึกหัดกว่า 150 ข้อ พร้อมเฉลยแบบวิเคราะห์ ที่เป็นแนวทางให้ผู้เรียนทำข้อสอบ sentence completion ที่ออกสอบใน TOEIC, TOEFL, TU GET, CU TEP ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้

พิชิตข้อสอบ completion preview, ลักษณะข้อสอบ completion, เทคนิคการทำข้อสอบ completion preview, ข้อสอบ adjective, ข้อสอบ verb, ตำแหน่งของคำในประโยค, การใช้ adjective, การใช้ adverb, โครงสร้างหลักของ verb, โครงสร้างการใช้ preposition, โครงสร้างการใช้ pronoun, การใช้ present simple, การเติม e, es ที่คำนามและกริยาช่องที่ 1, passive voice ประโยค present simple, test สำหรับข้อสอบ present simple, การใช้ประโยค past simple tense, test สำหรับข้อสอบ past simple, การใช้ประโยค present continuous, การใช้ประโยค present continuous passive, การใช้ประโยค present perfect tense เป็นต้น

เหมาะสำหรับ

คนที่ต้องการสอบ TOEIC ทุกคน ทุกระดับความรู้

พร้อมไฟล์เอกสารประกอบการเรียน

ไฟล์ e-book พิชิตข้อสอบ COMPLETION

1,500 บาท
5 ปี

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง