รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
ไม่จำกัด
อายุคอร์สเรียน
5 ปี

ข้อมูลผู้สอน

Profile

ผศ.ดร.นเรศ สุรสิทธิ์

ที่ปรึกษาสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ (ประเทศไทย) จังหวัดขอนแก่น ,ผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินผลงานวิชาการให้กับหลายมหาวิทยาลัย, อาจารย์สอนภาษาอังกฤษออนไลน์ให้กับหลายสถาบัน, อาจารย์พิเศษบรรยายระดับปริญญาตรี โท เอก ให้กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ทั้งส่วนกลางและวิทยาเขต), อาจารย์พิเศษบรรยายระดับปริญญาตรีให้วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น, ผู้อำนวยการและเจ้าของโรงเรียนกวดวิชา The Pundit อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

พิชิตข้อสอบอังกฤษด้วยเทคนิคง่าย ๆ สำหรับ ป.4-5-6

เรียนออนไลน์

คอร์ส พิชิตข้อสอบอังกฤษด้วยเทคนิคง่าย ๆ สำหรับ ป.4-5-6

สอนโดย ผศ. ดร. นเรศ สุรสิทธิ์

ประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี-โท-เอก มากว่า 10 มหาวิทยาลัย กว่า 25 ปี

เขียนหนังสือภาษาอังกฤษขายดีตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศกว่า 65 เล่ม

จบการศึกษาเอกภาษาอังกฤษทั้งระดับปริญญาตรี-โท-เอก

เนื้อหาหลักประกอบด้วยเรื่อง

อธิบายเนื้อหาสำคัญ ๆ ของภาษาอังกฤษที่นักเรียนต้องใช้ฝึกทำข้อสอบอย่างละเอียด เช่น parts of speech, tenses, reading, conversation เป็นต้น พร้อมยกตัวอย่างประกอบทุกเนื้อหา

มีแบบฝึกหัดประกอบทุกเนื้อหา

พร้อมคำศัพท์ที่เด็ก ๆ ควรรู้

นำเสนอเทคนิคการวิเคราะห์ข้อสอบอย่างละเอียดที่นำไปวิเคราะห์ข้อสอบได้จริง

ประโยชน์ที่จะได้รับจากคอร์สนี้

เรียนรู้ความสำคัญของเนื้อหาภาษาอังกฤษ พร้อมคำศัพท์ที่จำเป็นสำหรับเด็กๆ ให้ฝึกฝนเรียนรู้อย่างละเอียด

เหมาะสำหรับ

นักเรียนระดับประถมศึกษา ป.4 ป.5 และ ป.6

พร้อมไฟล์เอกสารประกอบการเรียน

พิชิตข้อสอบอังกฤษด้วยเทคนิคง่าย ๆ สำหรับ ป.4-5-6

1,500 บาท
5 ปี

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง