รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
ไม่จำกัด
อายุคอร์สเรียน
5 ปี

ข้อมูลผู้สอน

Profile

ผศ.ดร.นเรศ สุรสิทธิ์

ที่ปรึกษาสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ (ประเทศไทย) จังหวัดขอนแก่น ,ผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินผลงานวิชาการให้กับหลายมหาวิทยาลัย, อาจารย์สอนภาษาอังกฤษออนไลน์ให้กับหลายสถาบัน, อาจารย์พิเศษบรรยายระดับปริญญาตรี โท เอก ให้กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ทั้งส่วนกลางและวิทยาเขต), อาจารย์พิเศษบรรยายระดับปริญญาตรีให้วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น, ผู้อำนวยการและเจ้าของโรงเรียนกวดวิชา The Pundit อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ติวเข้ม ๆ สอบเข้า ม.1 โรงเรียนดัง

เรียนออนไลน์

คอร์สติวเข้ม ๆ สอบเข้า ม.1 โรงเรียนดัง

สอนโดย ผศ. ดร. นเรศ สุรสิทธิ์

ประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี-โท-เอก มากว่า 10 มหาวิทยาลัย กว่า 25 ปี

เขียนหนังสือภาษาอังกฤษขายดีตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศกว่า 65 เล่ม

จบการศึกษาเอกภาษาอังกฤษทั้งระดับปริญญาตรี-โท-เอก

เนื้อหาหลักประกอบด้วยเรื่อง

เทคนิคการทำข้อสอบพร้อมเฉลยเพื่อเตรียมสอบเข้า ม.1 โรงเรียนดัง

เนื้อหายังครอบคลุม ระดับ ม.3 สอบเข้า ม.4 ด้วย

เรียนรู้ในเรื่อง parts of speech, clauses, tenses: Active & Passive, subject-verb agreement, word choices / verb form และ vocabulary ที่สำคัญ ๆ

นำเสนอเทคนิคการทำข้อสอบอย่างละเอียด เข้าใจง่ายมาก

แบบฝึกหัดครอบคลุมทุกเนื้อหา

พร้อมทั้งตัวอย่างข้อสอบอีกจำนวนมาก

เสริมด้วยแนวคิดที่สำคัญกับการดำเนินชีวิตและสร้างความสำเร็จให้กับผู้เรียน

เหมาะสำหรับ

นักเรียนชั้น ป. 6 เพื่อเตรียมสอบเข้า ม.1 โรงเรียนดัง

นักเรียนชั้น ม.3 เพื่อเตรียมสอบเข้า ม.4

พร้อมไฟล์เอกสารประกอบการเรียน

ติวเข้ม ๆ สอบเข้า ม.1 วิชาภาษาอังกฤษ

1,500 บาท
5 ปี