รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
ไม่จำกัด
อายุคอร์สเรียน
ไม่จำกัด

ข้อมูลผู้สอน

Profile

อนันท์ หารวัง

ประสบการณ์บรรยายและอบรมสัมมนาเป็นเวลามากกว่า 10 ปี ให้กับบริษัทเอกชน หน่วยงานราชการและบริษัทต่างชาติหลากหลายธุรกิจ

ทักษะการสร้างสัมพันธภาพสำหรับทุกคนในองค์กร

เรียนออนไลน์

หลักสูตรทักษะการสร้างสัมพันธภาพสำหรับทุกคนในองค์กร :Relationship Skills for everyone 

เนื้อหาหลักของวิชา

เทคนิคการสื่อสารกับตัวเองในระดับลึก

เทคนิคการสร้างสัมพันธภาพกับผู้คน

เทคนิคการฟังเพื่อสร้างความสัมพันธ์

เทคนิคการใช้คำถามที่ทรงพลัง เพื่อช่วยเหลือเพื่อนในการหาคำตอบ

วิธีคิดของนักสร้างความสัมพันธ์ชั้นยอด

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ในหลักสูตรนี้

ความสัมพันธ์ที่ดีเป็นคำตอบของชีวิตที่มีความสุข

การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเริ่มต้นที่ตัวเรา

ความสัมพันธ์ที่ดีเริ่มจากาการรักตัวเอง (Self Esteem)

การสร้างความสัมพันธ์ กับตัวเองด้วยการพูดว่า “ไม่”

รู้เขารู้เรา ก่อนสร้างความสัมพันธ์

การสร้างความสัมพันธ์ระดับลึก (Rapport)

3 เทคนิคการสร้างความสัมพันธ์

เรื่องเล่า การสร้างความสัมพันธ์

เทคนิคการสร้างความสัมพันธ์แบบแฮมเบอร์เกอร์

เทคนิคการถามที่จะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดี

เทคนิคการสร้างความสัมพันธ์ด้วยการฟัง 3 ระดับ

ทักษะการสร้างความสัมพันธ์ด้วยความคิดเชิงบวก

เข้าใจความต้องการพื้นฐานประสานความสัมพันธ์

วิเคราะห์ภาษากายคู่สนทนา เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์

4 วิธีคิดของนักสร้างความสัมพันธ์ชั้นยอด

ประโยชน์ที่จะได้รับจากคอร์สนี้

พนักงานในองค์กรเข้าใจเรื่องความสัมพันธ์

พนักงานในองค์กรสามารถสร้างความสัมพันธ์ทั้งต่อตนเอง ครอบครัวและคนในองค์กรได้

สามารถนำพาชีวิตสู่คำตอบของชีวิตที่ดีที่สุด คือ ความสัมพันธ์ที่ดี

พนักงานที่มีปัญหาความสัมพันธ์ สามารถปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงานไม่ได้

มีความสุขกับการทำงาน

เหมาะสำหรับ

พนักงานทุกคนในองค์กรที่มีปัญหาความสัมพันธ์หรือผู้ที่ต้องการพัฒนาตัวเองด้านความสัมพันธ์

พนักงานบริการ และการขาย

หัวหน้างานทุกระดับ

เจ้าของกิจการข้าราชการ

2,900 บาท
ไม่จำกัดเวลา

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง