รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
ไม่จำกัด
อายุคอร์สเรียน
ไม่จำกัด

ข้อมูลผู้สอน

Profile

อนันท์ หารวัง

ประสบการณ์บรรยายและอบรมสัมมนาเป็นเวลามากกว่า 10 ปี ให้กับบริษัทเอกชน หน่วยงานราชการและบริษัทต่างชาติหลากหลายธุรกิจ

ทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ สำหรับทุกคน

เรียนออนไลน์

หลักสูตรทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ สำหรับทุกคน : Professional Presentation skill for everyone

เนื้อหาหลักของวิชา/ประโยชน์ที่จะได้รับจากคอร์สนี้

ทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ

เรียนรู้การทำงานของสมองผู้ฟังเพื่อนำเสนอได้โดนใจ

หลักการออกแบบการนำเสนออย่างมืออาชีพ

เทคนิคการเริ่มนำเสนออย่างมืออาชีพ

การจัดองค์ประกอบในการนำเสนอ

เทคนิคการจัดการความประหม่าก่อนการนำเสนอ

การสรุปประเด็นหลังการนำเสนอ

การสร้างบรรยากาศและความสุขก่อนนำเสนอ

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ในหลักสูตรนี้

ทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ สำหรับทุกคน

เทคนิคการสร้างบริบทห้องประชุม และการสร้างกฎห้องอย่างมืออาชีพ

ความนับถือตัวเอง คือรากฐานของการนำเสนอที่ดี และนำไปสู่ความสำเร็จของการนำเสนอ

การเตรียมตัวก่อนขึ้นเวที และการจัดการความประหม่าอย่างได้ผล

จะนำเสนอได้อย่างน่าสนใจ เมื่อเข้าใจสมองผู้ฟัง

การเพิ่มเสน่ห์ในการนำเสนอของคุณ

3 สิ่งที่ต้องเตรียมให้กับผู้ฟังเมื่อต้องนำเสนอ

การสังเกตภาษากายผู้ฟัง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการนำเสนอ

5 ขั้นตอนการเริ่มเวทีในการนำเสนอแบบมืออาชีพ

สาธิต 5 ขั้นตอนการเริ่มเวทีในการนำเสนอแบบมืออาชีพ

ศิลปะในการทำกิจกรรมให้ผู้ฟังมีส่วนร่วม โดยที่ไม่รู้สึกถูกคุกคาม และยินดีให้ความร่วมมือ

เทคนิคการเล่าเรื่องประกอบการนำเสนอ

เทคนิคการจำ เมื่อต้องนำเสนอ

การตอบคำถามอย่างผู้นำเสนอมืออาชีพ

เทคนิคที่จะทำให้คุณนำเสนอได้อย่างไหลลื่น

ทางลัดสู่การนำเสนอได้อย่างมืออาชีพ (Modeling Excellence)

เทคนิคการนำเสนอเพื่อโน้มน้าวให้คนคล้อยตาม

นำเสนอดีต้องคิดดี

เหมาะสำหรับ

ฝ่ายขายที่ต้องการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ

หัวหน้างานที่มีปัญหาการนำเสนอ

พนักงานในทีมที่ต้องนำเสนองานให้ผู้กับผู้บริหาร

ผู้ที่ต้องการนำเสนอแล้วประสบความสำเร็จ

2,900 บาท
ไม่จำกัดเวลา

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง