รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
ไม่จำกัด
อายุคอร์สเรียน
ไม่จำกัด

ข้อมูลผู้สอน

Profile

ธีรเมธินท์ ศรีไพศาลเจริญ (ครูก๊อบ)

ครูสอนคอมพิวเตอร์ ที่สถาบันสอนคอมพิวเตอร์และภาษา BCC และ สถาบันสยามคอมพิวเตอร์และภาษา อาจารย์พิเศษ สอนวิชาคณิตศาสตร์ พื้นฐาน , คณิตศาสตร์เพิ่มเติม , ฟิสิกส์พื้นฐาน และ ฟิสิกส์เพิ่มเติม ระดับ ม.ปลาย โรงเรียนเพลินพัฒนา กรุงเทพฯ

พื้นฐานคณิตศาสตร์ม.ปลาย เรื่อง เซต

เรียนออนไลน์

คอร์สเรียน พื้นฐานคณิตศาสตร์ ม.ปลาย เรื่อง เซต

ครูก๊อบ สอนพื้นฐานและติวสอบคณิตศาสตร์ ม.ปลาย มากกว่า 15 ปี สอนช้า อธิบายละเอียด ให้เข้าใจหลักการ , นิยาม และ กฎที่สำคัญ ไม่ใช้สูตรลัด สอนให้นักเรียนมีความพยายาม อดทน ขยันอย่างถูกวิธี เพื่อบรรลุเป้าหมายที่เหมาะสม เหมาะกับผู้ที่ต้องการเรียนล่วงหน้า หรือ ผู้ที่ต้องการเรียนทบทวนใหม่ตั้งแต่แรกจนจบ มีทั้งส่วนที่เป็นเนื้อหาซึ่งเป็นวีดีโอที่เผยแพร่ผ่านช่องทางยูทูป และมีส่วนที่เป็นการติวสอบเก็บคะแนน ติวสอบกลางภาค หรือ ปลายภาค ประกอบด้วยแนวข้อสอบทั้งหมด 70 ข้อ แบ่งเป็น แนวข้อสอบทั้งหมด 5 แนว ได้แก่

แนวข้อสอบที่ 1 ความหมาย / ชนิดของเซต และ การเขียนเซต

แนวข้อสอบที่ 2 สับเซต / เพาเวอร์เซต

แนวข้อสอบที่ 3 การดำเนินการของเซต

แนวข้อสอบที่ 4 แผนภาพเวนน์

แนวข้อสอบที่ 5 โจทย์ปัญหา (การหาจำนวนสมาชิก)

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ในหลักสูตรนี้

วัตถุประสงค์ของคอร์สเรียนนี้ ต้องการให้นักเรียนได้ทบทวนเนื้อหาทั้งหมดให้เห็นถึงภาพรวม พร้อมทั้งฝึกทำโจทย์แนวข้อสอบให้จบในคอร์สเดียว เหมาะกับผู้ที่กำลังเรียน ม.ปลาย หรือ เรียนมหาวิทยาลัย แล้วต้องการทบทวนอย่างรวดเร็ว

ภายในคอร์สเรียนจะมีไฟล์เอกสาร pdf ให้ดาวน์โหลด นักเรียนสามารถเรียนตามลำดับตั้งแต่เริ่มจนจบ หรือ ลองทำดูก่อน แล้วเลือกดูเฉลยบางข้อก็สามารถทำได้โดยไม่ต้องเรียนตามลำดับ

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียน ม.ปลาย

ผู้ที่ต้องการเตรียมสอบกลางภาค สอบปลายภาค สอบเข้าสถาบันต่าง ๆ โดยใช้ความรู้เรื่องเซต

960 บาท
ไม่จำกัดเวลา

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง