รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
ไม่จำกัด
อายุคอร์สเรียน
ไม่จำกัด
ฟรี PDF ประกอบการเรียน

ข้อมูลผู้สอน

Profile

ธีรเมธินท์ ศรีไพศาลเจริญ (ครูก๊อบ)

ครูสอนคอมพิวเตอร์ ที่สถาบันสอนคอมพิวเตอร์และภาษา BCC และ สถาบันสยามคอมพิวเตอร์และภาษา อาจารย์พิเศษ สอนวิชาคณิตศาสตร์ พื้นฐาน , คณิตศาสตร์เพิ่มเติม , ฟิสิกส์พื้นฐาน และ ฟิสิกส์เพิ่มเติม ระดับ ม.ปลาย โรงเรียนเพลินพัฒนา กรุงเทพฯ

Microsoft Excel ขั้นพื้นฐาน

เรียนออนไลน์

คอร์สเรียน Microsoft Excel ขั้นพื้นฐาน

ครูก๊อบ เป็นครูสอนคอมพิวเตอร์จาก 2 สถาบันที่มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศไทย มีประสบการณ์สอนการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น โดยเฉพาะ MS- Windows และ MS-Office เน้นสอนพื้นฐาน สอนช้า ทำตามได้ ด้วยประสบการณ์สอน มากกว่า 1,000 ครั้ง เหมาะกับผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับตาราง ทั้งผู้ที่เน้นคำนวณ และ ไม่คำนวณ รวมทั้งสร้างกราฟ กรองข้อมูล จัดลำดับข้อมูล ปริ้นท์ข้อมูลในรูปตาราง เปรียบเทียบข้อมูล สร้างเว็บที่มีโครงสร้างเป็นตาราง และไม่ว่าผู้เรียนจะต้องการเรียนบางส่วนหรือทั้งหมด ก็สามารถเลือกเรียนได้ทั้งแบบเป็นลำดับ หรือ แบบ Random (กระโดดไปที่เนื้อหาแบบเจาะจง)

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ในหลักสูตรนี้

คอร์สเรียนนี้แบ่งละเอียดเป็น 18 บทเรียนด้วยกัน ในแต่ละบทเรียนจะสอนทีละขั้นตอนย่อย ๆ สั้น ๆ ดูง่าย แล้วทำตามได้แน่นอน โดยมีรายละเอียดดังนี้

บทนำ 1 แนะนำตัว

บทที่ 1 ทำไมต้องเรียน Excel

บทที่ 2 รู้จักโปรแกรม Excel

บทที่ 3 การจัดการส่วนประกอบบนหน้าจอ (เปลี่ยนภาษาเมนู / ซ่อน หรือ แสดงเมนู)

บทที่ 4 การจัดการกับ Work Book ( เปิด / ปิด / Save / เปลี่ยนชื่อ )

บทที่ 5 การจัดการกับ Work Sheet (สร้าง / ลบ / เปลี่ยนชื่อ / ย้ายที่)

บทที่ 6 การจัดการกับเซล (เลื่อนเซล / คัดลอก / ย้าน / สร้าง / แทรก)

บทที่ 7 การป้อนข้อมูล (ข้อความ / วันที่ / เวลา / สูตร)

บทที่ 8 การจัดรูปแบบเซล (Format cells) (ใส่สี / ตีเส้น / จัดอักษร)

บทที่ 9 การใช้ฟังก์ชันพื้นฐาน (SUM / If / VLOOKUP…)

บทที่ 10 การคำนวณย้อนกลับ(GOALSEEK( ))

บทที่ 11 การจัดการข้อมูล (Data) (เรียงข้อมูล / กรองดูบางส่วน / Pivot table.)

บทที่ 12 การใส่วัตถุรูปทรง ลงใน Work Sheet (Insert Shape) (วาดเส้น / ใส่รูปทรง / แสงเงา)

บทที่ 13 การใส่รูปภาพ (Insert Picture) (ใส่รูปที่เตรียมมาเอง)

บทที่ 14 การใส่ภาพหน้าจอปัจจุบัน (Insert Screen Short)

บทที่ 15 การสร้างกราฟ (Insert Chart) (สร้างกราฟแท่ง / การปรับแต่งกราฟ ใส่สี ใสเลขกำกับ)

บทที่ 16 การสร้างกราฟวงกลม (สร้างกราฟวงกลม / โชว์ % ม หมุน / ดึง / เปลี่ยนสี)

บทที่ 17 การตั้งค่าหน้ากระดาษ และ การพิมพ์เอกสารออกทางเครื่องพิมพ์ (Print)

บทที่ 18 บทส่งท้าย

      

วัตถุประสงค์ของคอร์สเรียนนี้

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้งาน Excel ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่น

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียน นักศึกษา วัยทำงาน วัยเกษียณ ร้านค้าออนไลน์ พนักงานบัญชีมือใหม่ ผู้คุมสต็อคสินค้า เจ้าของกิจการ ตัวแทนการขายสอนค้าชนิดต่าง ๆ 

หรือ ผู้ที่ต้องการเรียนรู้ Excel เพื่อใช้งานเบื้องต้น และ ผู้ที่ต้องการพึ่งพาตัวเองได้โดยไม่ต้องรบกวนสอบถามผู้อื่น

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

ไฟล์เอกสารประกอบการเรียนสามารถดาวน์โหลดได้ในระบบ (ภายในคอร์สเรียนจะมีไฟล์ตัวอย่าง Excel เหมือนที่ทำให้ดูในวีดีโอ ซึ่งผู้เรียนสามารถดาวน์โหลดมาทำตามได้เลย)

    

มีใบประกาศนียบัตรรับรอง

เมื่อเรียนครบตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ สามารถปริ้นท์ใบประกาศนียบัตรรับรองในระบบได้ทันที

โดยผู้เรียนต้องใส่ ชื่อ-นามสกุล ให้ถูกต้อง ตอนที่ทำการใส่ข้อมูลสมัครสมาชิก (register)

บนเว็บไซต์ chulabookcourse.com แล้ว

890 บาท
ไม่จำกัดเวลา

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง