รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
ไม่จำกัด
อายุคอร์สเรียน
5 ปี

ข้อมูลผู้สอน

Profile

ผศ.ดร.นเรศ สุรสิทธิ์

ที่ปรึกษาสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ (ประเทศไทย) จังหวัดขอนแก่น ,ผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินผลงานวิชาการให้กับหลายมหาวิทยาลัย, อาจารย์สอนภาษาอังกฤษออนไลน์ให้กับหลายสถาบัน, อาจารย์พิเศษบรรยายระดับปริญญาตรี โท เอก ให้กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ทั้งส่วนกลางและวิทยาเขต), อาจารย์พิเศษบรรยายระดับปริญญาตรีให้วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น, ผู้อำนวยการและเจ้าของโรงเรียนกวดวิชา The Pundit อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ติวสอบ Reading TOEFL

เรียนออนไลน์

คอร์สนี้จะสอนเทคนิคการทำข้อสอบ TOEFL Reading ที่มีเนื้อหาครบถ้วน นำไปใช้สอบได้จริงเพิ่มพูนความรู้สำหรับผู้เรียนที่ยังไม่เข้าใจในเรื่องการอ่าน มีเทคนิคมากมายในหลักสูตรนี้

หลักสูตร ติวสอบ Reading TOEFL จะเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ใน 4 หัวข้อหลัก ได้แก่

  1. ลักษณะข้อสอบ Reading ของ TOEFL
  2. เทคนิคการทำข้อสอบ TOEFL Reading
  3. เทคนิคการอ่านบทความ
  4. พร้อมตัวอย่างการทำข้อสอบ การวิเคราะห์ข้อสอบอย่างละเอียด

สอนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นเรศ สุรสิทธิ์ ที่มีประสบการณ์ในการสอนวิชาภาษาอังกฤษและมีผลงานเขียนหนังสือภาษาอังกฤษอีกหลายเล่ม

  • ระดับปริญญาตรี-โท-เอกมากว่า 10 มหาวิทยาลัยกว่า 25 ปี
  • เขียนหนังสือภาษาอังกฤษขายดีตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศกว่า 65 เล่ม
  • จบการศึกษาเอกภาษาอังกฤษทั้งระดับปริญญาตรี-โท-เอก

ในหลักสูตรนี้ประกอบไปด้วยบทเรียน 31 ตอน ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ในเรื่อง

ลักษณะข้อสอบ TOEFL, เทคนิคการทำข้อสอบ Reading TOEFL, เทคนิคการอ่านบทความ, ตัวอย่างคำถามและการหาคำตอบ except, NOT และศัพท์ 1, ตัวอย่างคำถามและการหาคำตอบ except, NOT และศัพท์ 2, ตัวอย่างคำถามและการหาคำตอบ except, NOT และศัพท์ 3, ชนิดคำถาม Reading TOEFF 1, ชนิดคำถาม Reading TOEFL 2, ชนิดคำถาม Reading TOEFL 3, The sun แบบฝึกหัดชุดที่ 1, Child แบบฝึกหัดชุดที่ 2, Life Cycle of Salmon แบบฝึกหัดชุดที่ 3, Bee แบบฝึกหัดที่ 4 การแปลประโยคลดรูป, Ecosytem แบบฝึกหัดที่ 5, Steel and Railroad แบบฝึกหัดที่ 6, Computer Ship แบบฝึกหัดที่ 7 etc.

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับเพิ่มเติม

ไฟล์เอกสารประกอบการเรียน เอกสารตัวอย่าง ติวสอบ TOEFL

กลุ่มเป้าหมาย ผู้ที่ต้องการสอบ TOEFL Reading

มีใบประกาศนียบัตรรับรอง

เมื่อเรียนครบตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ สามารถปริ้นท์ใบประกาศนียบัตรรับรองในระบบได้ทันที
โดยผู้เรียนต้องใส่ ชื่อ-นามสกุล ให้ถูกต้อง ตอนที่ทำการใส่ข้อมูลสมัครสมาชิก (register) บนเว็บไซต์ chulabookcourse.com แล้ว
1,500 บาท
5 ปี