รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
ไม่จำกัด
อายุคอร์สเรียน
ไม่จำกัด

ข้อมูลผู้สอน

Profile

ธีรเมธินท์ ศรีไพศาลเจริญ (ครูก๊อบ)

ครูสอนคอมพิวเตอร์ ที่สถาบันสอนคอมพิวเตอร์และภาษา BCC และ สถาบันสยามคอมพิวเตอร์และภาษา อาจารย์พิเศษ สอนวิชาคณิตศาสตร์ พื้นฐาน , คณิตศาสตร์เพิ่มเติม , ฟิสิกส์พื้นฐาน และ ฟิสิกส์เพิ่มเติม ระดับ ม.ปลาย โรงเรียนเพลินพัฒนา กรุงเทพฯ

ตรรกศาสตร์เบื้องต้น: พื้นฐานคณิตศาสตร์ม.ปลาย

เรียนออนไลน์

คอร์สตรรกศาสตร์เบื้องต้น

ใช้ได้ทั้งสายวิทย์และสายศิลป์ ในคอร์สเรียนมีทั้งเนื้อหาและแนวข้อสอบตรรกศาสตร์อีก 50 ข้อ คณิตศาสตร์ ครูก๊อบ เป็นแนวการสอนช้า อธิบายละเอียด ให้เข้าใจหลักการ , นิยาม และ กฎที่สำคัญ ไม่ใช้สูตรลัด สอนให้นักเรียนมีความพยายาม อดทน ขยันอย่างถูกวิธี เพื่อบรรลุเป้าหมายที่เหมาะสม ครูสอนคณิตศาสตร์เก่ง ๆ มีมากมาย แต่ด้วยประสบการณ์สอนคณิตศาสตร์ ครูก๊อบ ก็มั่นใจได้ว่าเป็นคอร์สเรียนคุณภาพที่คุ้มค่าต่อการสมัครเรียนแน่นอน คอร์สเรียน ตรรกศาสตร์เบื้องต้น เหมาะกับผู้ที่ต้องการเรียนล่วงหน้า หรือ ผู้ที่ต้องการเรียนทบทวนใหม่ตั้งแต่แรกจนจบ อย่างละเอียด มีทั้งส่วนที่เป็นเนื้อหา 16 วีดีโอ ประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้

 1. ความหมายของประพจน์
 2. ตัวเชื่อมประพจน์
 3. การสร้างตารางค่าความจริง
 4. สมมูลของประพจน์
 5. สัจนิรันดร์
 6. การอ้างเหตุผล
 7. ตัวบ่งปริมาณ      

ในส่วนที่ 2 เป็นการติวสอบเก็บคะแนน ติวสอบกลางภาค หรือ ปลายภาค ประกอบด้วยแนวข้อสอบทั้งหมด 50 ข้อ แบ่งเป็น แนวข้อสอบทั้งหมด 7 แนว ได้แก่

 1. แนวข้อสอบที่ 1 ความหมายของประพจน์
 2. แนวข้อสอบที่ 2 ตารางค่าความจริง
 3. แนวข้อสอบที่ 3 ตัวเชื่อมประพจน์
 4. แนวข้อสอบที่ 4 สมมูล
 5. แนวข้อสอบที่ 5 สัจนิรันดร์
 6. แนวข้อสอบที่ 6 การอ้างเหตุผล
 7. แนวข้อสอบที่ 7 ตัวบ่งปริมาณ

คณิตศาสตร์ครูก๊อบ คอร์ส ตรรกศาสตร์เบื้องต้น

จะมีไฟล์เอกสาร pdf ให้นักเรียนดาวน์โหลด นักเรียนสามารถเรียนตามลำดับตั้งแต่เริ่มจนจบ หรือ ลองทำดูก่อนแล้วเลือกดูเฉลยบางข้อก็สามารถทำได้โดยไม่ต้องเรียนตามลำดับ ถ้านักเรียนต้องการครูสอนคณิตศาสตร์เก่ง ๆ อย่าพลาดคอร์สเรียนนี้ครับ

วัตถุประสงค์ของคอร์สเรียนนี้

ต้องการให้นักเรียนได้ทบทวนเนื้อหาทั้งหมดให้เห็นถึงภาพรวม พร้อมทั้งฝึกทำโจทย์แนวข้อสอบให้จบในคอร์สเดียว เหมาะกับผู้ที่กำลังเรียน ม.ปลาย หรือ เรียนมหาวิทยาลัย แล้วต้องการทบทวนเรื่อง ตรรกศาสตร์ อย่างละเอียด ครบถ้วน จบในคอร์สเดียว คุ้มค่าต่อการสมัครเรียนต้องรีบคอร์สนี้เลยครับ

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียน ม.ปลาย ทั้ง ม.4 ม.5 และ ม.6 รงมทั้ง ผู้ที่ต้องการเตรียมสอบกลางภาค สอบปลายภาค สอบเข้าสถาบันต่าง ๆ / TCAS / 9 วิชาสามัญ โดยใช้ความรู้เรื่องตรรกศาสตร์เบื้องต้น

890 บาท
ไม่จำกัดเวลา

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง