รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
ไม่จำกัด
อายุคอร์สเรียน
ไม่จำกัด

ข้อมูลผู้สอน

Profile

ดร.ทวีวรรณ กมลบุตร

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ท็อปเซอร์วิส เทรนนิ่ง จำกัด Professional Certified Coach International Coach Federation Certified Strengths Coach (GALLUP) ผู้เชี่ยวชาญการสอนหลักสูตรการสื่อสารและการบริหารคนในองค์กร มีประสบการณ์การสอนมากกว่า 12 ปี และสอนมากกว่า 100 องค์กร และพนักงานมากกว่า 100,000 คน จบการศึกษาระดับปริญญาโท MBA ที่มหาวิทยาลัยบูรพา จบการศึกษาระดับปริญญาเอก ด้าน HRD ที่มหาวิทยาลัยบูรพา

20 เคล็ดลับการสื่อสารงานบริการ

เรียนออนไลน์

หลักสูตร 20 เคล็ดลับการสื่อสารงานบริการ จะนำเสนอการส่งมอบความรู้ วิธีคิด ทักษะการบริการ ที่มากด้วยพลังของการบริการที่น่าประทับใจ

ความรู้ทั้งหมดของหลักสูตรนี้ได้กลั่นจากประสบการณ์การทำงานด้านบริการจริง มากกว่า 20 ปี ที่ทำงานด้าน Customer Service ได้ผสมผสานการใช้เทคนิค และจิตวิทยาการบริการลูกค้า และได้นำมาออกแบบเป็นหลักสูตรการสอน ค่อย ๆ ต่อยอด และนำมาถ่ายทอดให้ผู้เรียนด้านบริการมาเรียนรู้ ทั้งวิธีคิด เทคนิค และวิธีการบริการลูกค้าให้น่าประทับใจ การดูแลลูกค้า เหมือนกับการที่เรากำลังมอบของขวัญที่พิเศษ ที่ลูกค้าได้รับแล้ว รู้สึกประทับใจ รู้สึกขอบคุณ รู้สึกอยากเข้ามาหาเราอีก รู้สึกอยากให้เราดูแลในทุก ๆ วัน และการบริการลูกค้าให้น่าประทับใจเป็นเสน่ห์บริการที่เราทุกคนสร้างได้และเป็นทักษะที่อยู่กับตัวเราไปตลอดชีวิต และเมี่อขึ้นตำแหน่งงานที่สูงขึ้น เป็นหัวหน้างาน เป็นผู้จัดการ เป็นผู้บริหาร ทักษะจิตวิทยาการบริการจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการดูแลทีมงานบริการอย่างเข้าอกเข้าใจ และเป็นเทคนิคในการสร้างทีมงานบริการให้สามารถต่อยอดบริการได้อย่างแข็งแรงและเติบโตได้มากขึ้น ซึ่งหลาย ๆ องค์กรธุรกิจ ได้รับความท้าทาย และไม่รู้วิธีรับมือจากงานบริการลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง

 1. พนักงานหลายคนไม่มีรู้วิธีการบริการ สื่อสารกับลูกค้าอย่างอ่อนโยน
 2. ขาดประสบการณ์ในการดูแลลูกค้า
 3. ขาดความมั่นใจเมื่อต้องพูดคุยกับลูกค้า
 4. สีหน้า และน้ำเสียงไม่พร้อมให้บริการ
 5. อารมณ์ของพนักงานไม่นิ่ง มีผลกระทบกับบริการ
 6. ไม่รู้เทคนิคในการสร้างเสน่ห์บริการ
 7. ไม่รู้ข้อดีของการบริการที่ส่งผลต่อหน้าที่การงานเติบโต
 8. ไม่รู้วิธีดูแลข้อร้องเรียนและอารมณ์ของลูกค้า
 9. ไม่รู้วิธีการให้กำลังใจตัวเอง เมื่อรู้สึกท้อ
 10. ไม่รู้วิธีการดูแลอารมณ์ของตัวเองและอารมณ์ของลูกค้า
 11. ไม่รู้วิธีการรับมือกับความกดดันที่ตัวเองได้รับจากการทำงาน จากทีม จากหัวหน้า และจากลูกค้า

โดยในคอร์สออนไลน์นี้ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้หลายเรื่อง หลายหัวข้อ ที่เป็นเครื่องมือสำคัญช่วยทำให้งานบริการง่ายขึ้น โดยหัวข้อต่อไปนี้เป็นตัวอย่างบางส่วนในหลักสูตรนี้

 1. เทคนิค 3P Product Process People จิตวิทยา
 2. 7S ที่สร้างสรรค์บริการให้น่าประทับใจ
 3. 7 อุปนิสัยที่ทำให้เราเติบโตในหน้าที่การงาน
 4. EI Emotion Intelligence การดูแลอารมณ์เราและคนรอบข้าง
 5. กลยุทธ์ CEM การสร้างสัมผัสบริการที่น่าประทับใจ

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

 1. ได้เรียนรู้เทคนิค เคล็ดลับการบริการให้น่าประทับใจ แบบง่าย ๆ ใช้ได้จริง
 2. ได้เรียนรู้จิตวิทยาในการดูแลลูกค้า อ่านลูกค้าและวิธีการสื่อสารกับลูกค้าที่อ่อนโยน
 3. ได้เรียนรู้การดูแลอารมณ์ของตัวเราเอง รวมถึงการดูแลอารมณ์ของลูกค้าได้อย่างเข้าอกเข้าใจ
 4. ได้เรียนรู้กลยุทธ์การสร้างจุดสัมผัสบริการให้น่าประทับใจด้วยเครื่องมือ CEM Customer Experience Management

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้

 1. บุคคลที่ต้องการพัฒนาเพิ่มทักษะ UP SKILL ในการบริการลูกค้า
 2. พนักงานทุกส่วนงานที่ต้องติดต่อประสานงานกับลูกค้า ทั้งส่วนงาน Call Center ส่วนงาน Customer Service
 3. พนักงานเคาน์เตอร์บริการลูกค้า
 4. พนักงานส่วนงานที่ต้องดูแลลูกค้าภายใน
 5. พนักงานในองค์กรที่ต้องดูแลสื่อสาร ประสานงาน เพื่อให้ทุกส่วนงาน ทำงานได้อย่างราบรื่นและเป็นมืออาชีพด้านบริการ
2,990 บาท
ไม่จำกัดเวลา

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง