รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
ไม่จำกัด
อายุคอร์สเรียน
ไม่จำกัด

ข้อมูลผู้สอน

Profile

สุดาทิพย์ ปรัชญาสกุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสพี ออดิทติ้งแอนด์คอนซัลติ้ง จำกัด EDUCATION AND CERTIFICATION 2555 - 2557 ปริญญาโทบัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2552 ใบอนุญาตผู้สอบบัญชีรับอนุญาต “CPA” 2544-2548 ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) EXPERIENCE 2555 - ปัจจุบัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย (CPA) และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสพี ออดิทติ้ง แอนด์คอนซัลติ้ง จำกัด Founder of เพจสอนบัญชี by spauditing training ประสบการณ์การทำงานสายงานตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษาและสายงานบัญชี บริษัทเอกชนและ บริษัทข้ามชาติมากว่า 14 ปี ในหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรมอาทิ เช่น อุตสาหกรรมผลิตและ ดูเพิ่มเติม...

การอ่านและวิเคราะห์จุดเสี่ยงในงบการเงิน (แถมฟรีแฟ้มเรียน 1 แฟ้ม)

เรียนออนไลน์

คอร์สการอ่านและวิเคราะห์จุดเสี่ยงในงบการเงิน

วัตถุประสงค์

หลักสูตรคอร์สออนไลน์การอ่าน และวิเคราะห์จุดเสี่ยงในงบการเงิน สำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่ไม่มีพื้นฐานบัญชีแต่อยากอ่านงบการเงินเป็น วิเคราะห์งบการเงินได้ และเรียนรู้เทคนิคการวิเคราะห์จุดเสี่ยงในงบการเงินในหลายประเภทธุรกิจกับ case study งบการเงินจริง

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับเมื่อเรียนคอร์สนี้

1.อ่านงบการเงินเป็น แม้ไม่มีพื้นฐานมาก่อน

2.รู้เทคนิคการวิเคราะห์จุดเสี่ยงในงบการเงิน

3.Case Study งบการเงินจริงหลายประเภทธุรกิจ

4.ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการหลายท่านที่มีเวลาจำกัด

5.รูปแบบการสอนที่ทันสมัย ไม่น่าเบื่อ เนื้อหากระชับ เข้าใจง่าย เน้นสิ่งสำคัญที่ผู้ประกอบการต้องทราบ

รายละเอียดหลักสูตร

PART 1 ผังบัญชี

Part 1.1 แนะนำคอร์สอบรม introduction

Part 1.2 ผังบัญชี

-ความหมายของสินทรัพย์

-ความหมายของหนี้สิน

-ความหมายของทุน

-ความหมายของรายได้

-ความหมายของค่าใช้จ่าย

PART 2 ประเภทของงบการเงิน

Part 2.1 ประเภทของงบการเงิน

-งบทดลอง

-งบแสดงฐานะการเงิน

-งบกำไรขาดทุน

-งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

Part 2.2 Quiz แบบฝึกหัดการจัดทำงบการเงิน

PART 3 อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

-อัตราส่วนกำไรขั้นต้น

-อัตราส่วนกำไรสุทธิ

-อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อยอดขาย

-อัตราส่วนการดำเนินงานต่อเนื่อง

PART 4 Case Study การอ่านและวิเคราะห์จุดเสี่ยงในงบการเงิน

Part 4.1 Case Study การอ่านและวิเคราะห์จุดเสี่ยงในงบการเงิน ธุรกิจซื้อมาขายไป

Part 4.2 Case Study การอ่านและวิเคราะห์จุดเสี่ยงในงบการเงิน ธุรกิจผลิต

Part 4.3 Case Study การอ่านและวิเคราะห์จุดเสี่ยงในงบการเงิน ธุรกิจบริการ

Part 4.4 วิธีการดูอัตรากำไรของธุรกิจเรากับคู่แข่ง คู่ค้าเพื่อดูความผิดปกติในงบการเงิน

เหมาะสำหรับ

ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่ไม่มีพื้นฐานบัญชี

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับเมื่อสมัครเรียน

ฟรีแฟ้มประกอบการเรียน 1 แฟ้ม (จัดส่งให้ทางไปรษณีย์หลังจากชำระค่าคอร์สเรียนแล้ว)

ประกอบประกอบด้วย

- เอกสาร Slide เนื้อหาประกอบการเรียน

-ตัวอย่างงบทดลอง งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

-ตัวอย่างงบการเงินใช้ใน part การอ่านและวิเคราะห์งบการเงิน

มีใบประกาศนียบัตรรับรอง

เมื่อเรียนครบตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ สามารถปริ้นท์ใบประกาศนียบัตรรับรองในระบบได้ทันที

โดยผู้เรียนต้องใส่ ชื่อ-นามสกุล ให้ถูกต้อง ตอนที่ทำการใส่ข้อมูลสมัครสมาชิก (register) บนเว็บไซต์ chulabookcourse.com แล้ว

2,800 บาท
ไม่จำกัดเวลา

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง