รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
ไม่จำกัด
อายุคอร์สเรียน
1 ปี

ข้อมูลผู้สอน

Profile

รัชพล ธนาภากรรัตนกุล

แต่งหนังสือ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ม. ต้น และ ม. ปลาย สำหรับเตรียมสอบต่อ ม ปลาย และมหาวิทยาลัย สอนกลุ่มย่อย ในระดับ ม. ต้น ปีการศึกษา 2562 นภวัต ตันติศิริวัฒน์ ร.ร. สาธิต มศว. ปทุมวัน สอบติด ร.ร. เตรียมอุดมศึกษา โครงการวิชาการ ปีการศึกษา 2563 สิรภัทร แจ่มมี ร.ร. บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ติด ร.ร. กำเนิดวิทย์ ร.ร. มหิดลวิทยานุสรณ์ และ ร.ร. เตรียมอุดมศึกษา ลำดับที่ 6 ปีการศึกษา 2564 ทัพพสาร สุขสุธรรมวงศ์ ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัย ติด ร.ร. เตรียมอุดมศึกษา โครงการวิชาการ
Profile

นิรันดร์ นิเวศน์ไชยยันตร์

ผู้ช่วยอาจารย์รัชพล แต่งหนังสือ พิชิตโจทย์ คณิตศาตร์ เข้า เตรียมอุดมศึกษา มหิดลวิทยานุสรณ์ กำเนิดวิทย์ หนังสือ เฉลยข้อสอบ คณิตศาสตร์ ม.1-3 IJSO ครั้งที่ 3-16 หนังสือ เฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์ สอวน. ม.1-ม.5 พ.ศ. 2548-2560

ตะลุยโจทย์เข้าเตรียมอุดม ชุด 3 (รวมโจทย์ชุดที่ 7-9)

เรียนออนไลน์

ตะลุยโจทย์เข้าเตรียมอุดม ชุด 3 (รวมโจทย์ชุดที่ 7-9)

เป็นคอร์สย่อยที่รวมโจทย์ไว้ทั้งหมด 3 ชุด

สอนโดย

อ.รัชพล ธนาภากรรัตนกุล และ อ.นิรันดร์ นิเวศน์ไชยยันตร์

มีผลงานเขียนหนังสือ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ม. ต้น และ ม. ปลาย หลายเล่มเพื่อให้น้องๆ นักเรียนได้อ่านและฝึกทำข้อสอบสำหรับใช้เตรียมตัวสอบเข้าในระดับ ม.ปลาย และระดับมหาวิทยาลัย

คอร์สนี้ได้รวบรวมโจทย์คณิตศาสตร์ไว้ให้น้องๆ นักเรียนได้ฝึกฝนและใช้เป็นแนวทางเก็งข้อสอบเพื่อสอบเข้าโรงเรียนต่าง ๆ ได้แก่

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

โรงเรียนกำเนิดวิทย์

และโรงเรียนที่มีชื่อเสียงอื่นๆ

ก่อนเข้าเรียนคอร์สตะลุยโจทย์นี้นักเรียนควรทบทวนเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์มัธยมศึกษาตอนต้นให้ละเอียดก่อน นักเรียนควรฝึกฝนโจทย์แต่ละชุดในคอร์สนี้โดยการจับเวลาทำข้อสอบต่อชุดให้เสร็จภายในระยะเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที เมื่อทำเสร็จแล้วนักเรียนสามารถตรวจดูเฉลยอย่างละเอียดได้จากสื่อการสอนที่ผู้จัดทำได้เตรียมไว้ได้ เพื่อปรับปรุงแนวทางการทำข้อสอบและปิดจุดอ่อนเสริมวิธีคิดที่รวดเร็วในการทำข้อสอบจริงได้

เนื้อหาของคอร์สเรียน

คอร์สนี้ได้รวมแบบทดสอบโจทย์วิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ไว้จำนวน 3 ชุด ให้น้องๆ ได้ฝึกฝน ซึ่งในแต่ละชุดแบ่งเนื้อหาเป็น 3 ตอน ๆ ละ 10 ข้อ รวมโจทย์ไว้ 3 ชุด 90 ข้อ

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

ฝึกฝนการทำข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์เพื่อเตรียมตัวสอบเข้าศึกษาต่อมัธยมศึกษาปี 4 โรงเรียนเตรียมอุดม มหิดลวิทยานุสรณ์ กำเนิดวิทย์

กลุ่มเป้าหมายของคอร์สนี้

นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น

พร้อมไฟล์เอกสารประกอบการเรียน  

900 บาท
1 ปี

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง