รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
ไม่จำกัด
อายุคอร์สเรียน
ไม่จำกัด

ข้อมูลผู้สอน

Profile

ธีรเมธินท์ ศรีไพศาลเจริญ (ครูก๊อบ)

ครูสอนคอมพิวเตอร์ ที่สถาบันสอนคอมพิวเตอร์และภาษา BCC และ สถาบันสยามคอมพิวเตอร์และภาษา อาจารย์พิเศษ สอนวิชาคณิตศาสตร์ พื้นฐาน , คณิตศาสตร์เพิ่มเติม , ฟิสิกส์พื้นฐาน และ ฟิสิกส์เพิ่มเติม ระดับ ม.ปลาย โรงเรียนเพลินพัฒนา กรุงเทพฯ

ตรรกศาสตร์ :สรุปเข้ม เลข ม.ปลาย เรื่องที่ 2

เรียนออนไลน์

คณิตศาสตร์ครูก๊อบ คอร์สเรียน “ ตรรกศาสตร์ :สรุปเข้มเลข ม.ปลาย เรื่องที่ 2 ”

ใช้ได้ทั้ง สายวิทย์ และ สายศิลป์ สรุปเนื้อหาทั้งบทเข้มข้นเรียนแบบจดเนื้อหาและสูตรตามครูก๊อบทีละตัว เนื้อหาใช้เวลา 1 – 2 ชั่วโมง ตามด้วยโจทย์ 10 ข้อ อ้างอิงแนวข้อสอบ 9 วิชาสามัญและ PAT1 เน้นกระชับ สั้น จบในคอร์สเดียว

คณิตศาสตร์ ม.ปลาย

เป็นวิชาที่ยากและน้อง ๆ หลายคนเรียนไม่เข้าใจ พยายามอ่านเองก็ไม่ทัน เพราะมีเนื้อหามาก แนวข้อสอบก็หลากหลาย ทำให้จับประเด็นยาก แต่หากมีผู้ที่มีประสบการณ์มาเล่าเนื้อหาให้ฟัง และทำโจทย์ให้ดูด้วย คงจะช่วยให้น้อง ๆ ม.ปลาย ประหยัดเวลาได้มาก และช่วยให้เห็นแนวทางในการทำโจทย์ชัดเจนขึ้น มีความหวังมากขึ้น ในคอร์สนี้ ครูก๊อบจึงออกแบบมาเพื่อให้น้อง ๆ ได้ทบทวนเนื้อหาอย่างรวดเร็ว และ ทำโจทย์ให้ดูอย่างละเอียดทุกข้อ โดยที่ทุก ๆ เรื่องในซีรียส์ “ สรุปเข้มเลขม.ปลาย ” จะสอนในลักษณะเดียวกันนี้ คือ

ส่วนที่ 1 เป็นการเล่าสรุปเนื้อหาและสูตรให้ฟังทั้งบทภายในเวลา 1 – 2 ชั่วโมง

ส่วนที่ 2 เป็นการทำโจทย์ให้ดู เพื่อเป็นแนวทางในการทำข้อสอบจริง อ้างอิงจากข้อสอบ 9 วิชาสามัญ และ PAT1

วัตถุประสงค์ของคอร์สเรียนนี้

ต้องการให้นักเรียนได้ทบทวนเนื้อหาทั้งหมดของเรื่อง ตรรกศาสตร์ ให้เห็นถึงภาพรวมอย่างรวดเร็ว ใช้เวลาไม่มาก พร้อมทั้งฝึกทำโจทย์แนวข้อสอบในคอร์สเดียว เหมาะกับผู้ที่กำลังเรียน ม.ปลาย หรือ เรียนมหาวิทยาลัย แล้วต้องการทบทวนเรื่อง คณิตศาสตร์ ม.ปลาย อย่างรวดเร็ว กระชับ เข้มข้น

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียน ม.ปลาย ทั้ง ม.4 ม.5 และ ม.6 เด็กซิ่ว และผู้สนใจทุกท่านที่ต้องการเรียนเนื้อหาสรุปรวบรัด กระชับ พร้อมฝึกประสบการณ์ทำโจทย์ 9 วิชาสามัญ และ PAT1 ในคอร์สเดียว

พร้อมไฟล์เอกสารประกอบการเรียน 

590 บาท
ไม่จำกัดเวลา

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง