รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
ไม่จำกัด
อายุคอร์สเรียน
5 ปี

ข้อมูลผู้สอน

Profile

ผศ.ดร.นเรศ สุรสิทธิ์

ที่ปรึกษาสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ (ประเทศไทย) จังหวัดขอนแก่น ,ผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินผลงานวิชาการให้กับหลายมหาวิทยาลัย, อาจารย์สอนภาษาอังกฤษออนไลน์ให้กับหลายสถาบัน, อาจารย์พิเศษบรรยายระดับปริญญาตรี โท เอก ให้กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ทั้งส่วนกลางและวิทยาเขต), อาจารย์พิเศษบรรยายระดับปริญญาตรีให้วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น, ผู้อำนวยการและเจ้าของโรงเรียนกวดวิชา The Pundit อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

พิชิตข้อสอบศัพท์ TOEFL

เรียนออนไลน์

พิชิตข้อสอบศัพท์ TOEFL

สอนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นเรศ สุรสิทธิ์

ที่มีประสบการณ์ในการสอนวิชาภาษาอังกฤษและมีผลงานเขียนหนังสือภาษาอังกฤษอีกหลายเล่ม ระดับปริญญาตรี-โท-เอกมากว่า 10 มหาวิทยาลัยกว่า 25 ปี

เขียนหนังสือภาษาอังกฤษขายดีตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศกว่า 65 เล่ม

จบการศึกษาเอกภาษาอังกฤษทั้งระดับปริญญาตรี-โท-เอก

เนื้อหาหลัก สำหรับคอร์สนี้

1.ลักษณะของข้อสอบศัพท์ TOEFL

2.การสร้างคำศัพท์ในรูปPrefix – Root – Suffix

3.ตัวอย่างและวิธีวิเคราะห์คำศัพท์ที่ประกอบด้วย prefix-root-suffix ในข้อสอบ TOEFL

4.แบบฝึกหัดเก่า ข้อสอบศัพท์ TOEFL 200 ข้อ พร้อมการเฉลยที่เข้าใจง่าย

5.เพิ่มเติมคำศัพท์ที่เฉลยอีกมากมาย รับรองว่าผู้เรียนจะได้คำศัพท์เพิ่มมากมายแน่นอน

6.การวิเคราะห์ประโยค การวิเคราะห์ไวยากรณ์ เป็นต้น

พร้อมไฟล์เอกสารประกอบการเรียน

1,900 บาท
5 ปี

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง