รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
ไม่จำกัด
อายุคอร์สเรียน
5 ปี

ข้อมูลผู้สอน

Profile

ผศ.ดร.นเรศ สุรสิทธิ์

ที่ปรึกษาสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ (ประเทศไทย) จังหวัดขอนแก่น ,ผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินผลงานวิชาการให้กับหลายมหาวิทยาลัย, อาจารย์สอนภาษาอังกฤษออนไลน์ให้กับหลายสถาบัน, อาจารย์พิเศษบรรยายระดับปริญญาตรี โท เอก ให้กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ทั้งส่วนกลางและวิทยาเขต), อาจารย์พิเศษบรรยายระดับปริญญาตรีให้วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น, ผู้อำนวยการและเจ้าของโรงเรียนกวดวิชา The Pundit อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

เจาะข้อสอบ Sentence Completion ของ TOEIC, TOEFL, TU-GET, CU-TEP

เรียนออนไลน์

เจาะข้อสอบ Sentence Completion ของ TOEIC, TOEFL, TU-GET, CU-TEP

สอนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นเรศ สุรสิทธิ์

ที่มีประสบการณ์ในการสอนวิชาภาษาอังกฤษและมีผลงานเขียนหนังสือภาษาอังกฤษอีกหลายเล่ม ระดับปริญญาตรี-โท-เอกมากว่า 10 มหาวิทยาลัยกว่า 25 ปี

เขียนหนังสือภาษาอังกฤษขายดีตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศกว่า 65 เล่ม

จบการศึกษาเอกภาษาอังกฤษทั้งระดับปริญญาตรี-โท-เอก

เนื้อหาหลักประกอบด้วยเรื่อง

เนื้อหาที่จำเป็นเพื่อสอนให้ผู้เรียนเขียนประโยคภาษาอังกฤษได้ (เขียนได้)

ข้อสอบ sentence completion 1 พันกว่าข้อ

อธิบายแต่ละข้อละเอียด ด้วยการชี้ให้เห็นวิธีวิเคราะห์ข้อสอบ เนื้อหาที่ออกสอบ เข้าใจง่ายมากเลย

พร้อมไฟล์เอกสารประกอบการเรียน

เอกสารโครงสร้างประโยค

ตัวข้อสอบ

กระดานที่อธิบายตอนสอน

กลุ่มเป้าหมาย

สำหรับคนที่ต้องการสอบ TOEFL, TU-GET, CU-TEP

มีใบประกาศนียบัตรรับรอง

เมื่อเรียนครบตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ สามารถปริ้นท์ใบประกาศนียบัตรรับรองในระบบได้ทันที

โดยผู้เรียนต้องใส่ ชื่อ-นามสกุล ให้ถูกต้อง ตอนที่ทำการใส่ข้อมูลสมัครสมาชิก (register)

บนเว็บไซต์ chulabookcourse.com แล้ว

900 บาท
5 ปี

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง