รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
ไม่จำกัด
อายุคอร์สเรียน
ไม่จำกัด

ข้อมูลผู้สอน

Profile

สิทธิพร กุลวโรตตมะ

วิทยากรอิสระ สอนวาดการ์ตูน ผู้เขียนหนังสือชุดศิลปะเก่งคิดเก่งวาด สอนวาดการ์ตูนออนไลน์ “เก่งคิดเก่งวาดออนไลน์”

แกะลาย ตามรอย การ์ตูนสัตว์

เรียนออนไลน์

คอร์สเรียน แกะลาย ตามรอย การ์ตูนสัตว์

วิทยากรโดย ครูอ๋า (สิทธิพร กุลวโรตตมะ)

เป็นวิทยากรอิสระ สอนวาดการ์ตูน ผู้เขียนหนังสือชุดศิลปะเก่งคิดเก่งวาด สอนวาดการ์ตูนออนไลน์ “เก่งคิดเก่งวาดออนไลน์”

มีประสบการณ์ในการสอนวาดการ์ตูนให้กับเด็กๆ มาโดยตลอด เป็นวิทยากรโครงการอบรมเทคนิคการสร้างสรรค์หนังสือเล่มเล็กสำหรับครูและนักเรียนให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งราชการและเอกชน เช่น ค่ายการ์ตูนวัฒนไทยสร้างสรรค์ยุวชน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม, วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี, แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส., ห้องสมุดกรุงเทพมหานคร, บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด, สีมาสเตอร์อาร์ต, ศูนย์หนังสือจุฬาฯ เป็นต้น และมีผลงานเขียนหนังสือชุดศิลปะ เก่งคิดเก่งวาด โดยสถาบันการ์ตูนไทย มูลนิธิเด็ก

2548 ท่องแดนอักษรมหัศจรรย์

2549 ความลับของเส้น สี นิรมิตการ์ตูน, เส้นสายแสนสนุก, สีสันหรรษา และอักษรซ่อนจินตนาการ

2550 ตวัดเส้นเป็นการ์ตูนรูปคน และแปลงกายการ์ตูนรูปคน

2552 จินตนาการ: สานสรรค์การ์ตูนรูปสัตว์ และแปลงกายการ์ตูนรูปสัตว์

2553 อักษร: ซ่อนกายเป็นการ์ตูนและอักษรซ่อนจินตนาการ A-Z

2555 รูปทรง สัสัน พืชพรรณเริงร่า และแปลงกายการ์ตูน พืชพรรณเบิกบาน

2556 การ์ตูนสร้างสรรค์ ปฎิบัติการหนังสือเล่มเล็ก

คอร์สเรียนนี้จะสอนเทคนิคการร่างแบบ วาดรูป และลงสี ไปกับการ์ตูนรูปสัตว์ต่างๆ นานาชนิดที่จะทำให้ผู้เรียนมีความสนุก เพลิดเพลินไปกับจินตนาการต่างๆ ที่จะได้เรียนรู้ร่วมกันในคอร์สนี้ พร้อมมีใบประกาศนียบัตรรับรองการเรียนเมื่อเรียนจบหลักสูตร (สามารถปริ้นท์ในระบบได้ทันที)

วัตถุประสงค์ของการจัดทำคอร์ส

ให้ความรู้และเทคนิคการวาดการ์ตูนรูปสัตว์ เสริมสร้างจินตนาการ การออกแบบการ์ตูนรูปสัตว์ และการระบายดินสอสี

เนื้อหาของคอร์สเรียน

รู้จักวาดเส้นร่างรูปทรง รูปร่าง เติมจินตนาการ ออกแบบการ์ตูนรูปสัตว์ การวาดเส้นรูปและเทคนิคระบายดินสอสี

ตอนที่ 1 ช้าง รูปทรง รูปร่าง

ตอนที่ 2 กระรอก วาดรูปสัตว์ใกล้ตัว

ตอนที่ 3 กวาง วาดจุดเด่น

ตอนที่ 4 กวาง จินตนาการแสนซน

ตอนที่ 5 กวาง สีสัน ลวดลาย

ตอนที่ 6 เสือ สมมาตร วาดสมดุล

ตอนที่ 7 เสือ ไล่น้ำหนักสี

ตอนที่ 8 นก เส้นรูปปีกนก

ตอนที่ 9 กระทิง สังเกตธรรมชาติ

ตอนที่ 10 กระทิง น้ำหนักสี เน้นรูปร่าง

ตอนที่ 11 หมาป่า แรงบันดาลใจ

ตอนที่ 12 หมาป่า วาดเส้น เติมสี   

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

เกิดความเพลิดเพลิน สร้างจินตนาการสนุก สามารถวาดการ์ตูนรูปสัตว์ได้ง่าย

กลุ่มเป้าหมายของคอร์สนี้

เด็กและครูผู้สอน ที่ต้องการเรียนรู้เทคนิคการวาดการ์ตูน ส่งเสริมการเรียนรู้และความสามารถพิเศษ

1,200 บาท
ไม่จำกัดเวลา

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง