รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
ไม่จำกัด
อายุคอร์สเรียน
ไม่จำกัด

ข้อมูลผู้สอน

Profile

อนันท์ หารวัง

ประสบการณ์บรรยายและอบรมสัมมนาเป็นเวลามากกว่า 10 ปี ให้กับบริษัทเอกชน หน่วยงานราชการและบริษัทต่างชาติหลากหลายธุรกิจ

เคล็ดวิชาการจัดกิจกรรมนันทนาการสำหรับวิทยากรและนักจัดกระบวนการเรียนรู้มือใหม่

เรียนออนไลน์

เคล็ดวิชา การจัดกิจกรรมนันทนาการ สำหรับวิทยากร และนักจัดกระบวนการเรียนรู้มือใหม่

วิทยากรโดย อาจารย์อนันท์ หารวัง

มีประสบการณ์บรรยายและอบรมสัมมนาเป็นเวลามากกว่า 10 ปี ให้กับบริษัทเอกชน หน่วยงานราชการและบริษัทต่างชาติหลากหลายธุรกิจ บริษัทเอกชนที่เคยอบรม บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)บริษัท สยามแม็คโคร บริษัทTOYOTA บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน บริษัท เอฟดีกรีน (ประเทศไทย) บริษัท SITEX บริษัท THAILUX บริษัท Travel Tech บริษัทอายิโน๊ะโมโต๊ะ บริษัทเสนาดีเวลลอปเม้นท์จำกัด บริษัท HONDA/บริษัท Hoe Phama บริษัท AST บริษัทโพสโค (บริษัทข้ามชาติ) บริษัท CONICLE โรงงานน้ำตาลนครเพชร เป็นผู้เข้ารอบ 18 คนสุดท้าย รายการเดี่ยวดวลไมค์ไทยแลนด์ซีซั่น 1 ช่อง Work Point 23 ได้รับรางวัลชะเลิศการประกวดสุนทรพจน์ระหว่างสโมสรฝึกการพูดระดับภาคเหนือตอนล่าง ปี 2556 จบหลักสูตรการฝึกพูดสากลToastmaster (ดร.ลาฟซีเมดเลย์) ของสโมสรฝึกการพูดจังหวัดกำแพงเพชร

คอร์สเรียนนี้จะสอนเทคนิคการจัดกิจกรรมนันทนาการในรูปแบบต่างๆ ให้เหมาะสมกับผู้เรียนได้ทุกระดับ   มีใบประกาศนียบัตรรับรองผลการเรียนเมื่อเรียนจบหลักสูตรแล้ว (สามารถปริ้นในระบบได้ทันที)

วัตถุประสงค์ของการจัดทำคอร์สให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในเรื่องต่างๆ ดังนี้

-ความสำคัญของกิจกรรมนันทนาการ

-จิตวิทยาในการทำกิจกรรมนันทนาการ

-การสร้างสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมก่อนเริ่มกิจกรรมนันทนาการ

-เทคนิคที่จะช่วยให้ผู้ร่วมสัมมนาให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมนันทนาการ

-การเลือกกิจกรรมนันทนาการให้เหมาะสมกับผู้เรียน

-เทคนิคในการจัดกิจกรรมนันทนาการให้เหมาะสมกับผู้เรียน เช่น นักเรียน วัยทำงาน คนที่มีการศึกษาสูงหรือมีตำแหน่ง พนักงานเอกชน ผู้สูงอายุ หรือแม่กระทั่งคอร์สสัมมนาที่ต้องเสียค่าลงทะเบียน

-เทคนิคการสร้างพลังงานให้กับห้องเรียน

-เทคนิค และตัวอย่างนันทนาการที่สามารถใช้ผ่านการเรียนออนไลน์ได้

-ยกตัวอย่าง เกมนันทนาการทั้ง เดี่ยว คู่ กลุ่ม และนันทนาการที่ทุกคนต้องร่วมมือกันเอาชนะวิทยากร

เนื้อหาคอร์สเรียน

-การสร้างบริบทห้องเรียนก่อนเริ่มกิจกรรมนันทนาการ

-เข้าใจสมอง เข้าใจนันทนาการ

-หลักคิดการออกแบบกิจกรรมนันทนาการให้ประสบความสำเร็จ

 • เป้าหมาย  การนำเกม   การสรุปเกม
 • กิจกรรมนันทนาการเล่นเดี่ยว  เป็นคู่  เป็นกลุ่ม เล่นทั้งห้อง
 • เลือกกิจกรรมให้เหมาะสม

-กิจกรรมเดี่ยว

 • กิจกรรมกระตุ้นสมอง Brain Gym

-โยคะหัวเราะ

 • รหัสปรบมือรวมใจ

-นันทนาการเดี่ยวอื่นๆ

 • มือๆๆๆ ตบตักตบมือ
 • ปรบมือบวก/ลบ
 • ปรบมือขาสัตว์
 • ฟ้า ดิน หิน ทราย
 • แก้ว กะลา ขัน โอ่ง
 • ตาราง 6 ชอง

-กิจกรรมนันทนาการคู่

 • คำพูดทรงพลัง เพื่อหล่อหลอมตัวตน
 • ปรบมือแปรขบวน

-กิจกรรมนันทนาการกลุ่ม

 • ชื่อ /ท่า/เพลง เพิ่มการทำงานเป็นทีม
 • เกมนับเลข 3/7 ฝึกสติ

-เกมจุดศูนย์กลางเพื่อการเรียนรู้อย่างตื่นตัว

-เกมโยนชื่อกลุ่มสามัคคี

-ยิงเรือรบเพื่อเรียนรู้หน้าที่

-เกมแห่งชีวิต เพื่อความเข้าใจชีวิต

-เกมหมาป่าพัฒนาการทำงานเป็นทีม

-นันทนาการที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน

 • เกมกระโดดสามัคคี

-เกมหมุนออกสามัคคี

เกมเงื่อนมนุษย์ เพื่อเรียนรู้การจัดการกับปัญหา

-นันทนาการผ่านการสอนออนไลน์

 • เกมนับเลขเดาใจ
 • เกมใครถึงก่อนแพ้
 • เกมนับแค่ 3

-เทคนิคนันทนาการสำหรับสัมมนาในองค์กร

 • 9 กระบวนท่าทำคนธรรมดาให้สำเร็จ

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้นำกระบวนการเรียนรู้ในองค์กร

วิทยากรในองค์กร

กระบวนกร

วิทยากร

ครู ผู้นำนักศึกษา

พิธีกร

วิทยากรลูกเสือ วิทยากรโรงเรียนผู้สูงอายุ

HR หัวหน้างาน

แม่ทีมขายตรง

ผู้ที่สนใจต้องการพัฒนาทักษะการใช้กิจกรรมนันทนาการประกอบการบรรยาย

2,900 บาท
ไม่จำกัดเวลา

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง