รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
ไม่จำกัด
อายุคอร์สเรียน
5 ปี

ข้อมูลผู้สอน

Profile

ผศ.ดร.นเรศ สุรสิทธิ์

ที่ปรึกษาสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ (ประเทศไทย) จังหวัดขอนแก่น ,ผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินผลงานวิชาการให้กับหลายมหาวิทยาลัย, อาจารย์สอนภาษาอังกฤษออนไลน์ให้กับหลายสถาบัน, อาจารย์พิเศษบรรยายระดับปริญญาตรี โท เอก ให้กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ทั้งส่วนกลางและวิทยาเขต), อาจารย์พิเศษบรรยายระดับปริญญาตรีให้วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น, ผู้อำนวยการและเจ้าของโรงเรียนกวดวิชา The Pundit อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ติวไวยากรณ์อังกฤษเพื่อสอบแข่งขัน

เรียนออนไลน์

ติวไวยากรณ์อังกฤษเพื่อสอบแข่งขัน

สอนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นเรศ สุรสิทธิ์

สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี-โท-เอกมากว่า 10 มหาวิทยาลัยกว่า 25 ปี

เขียนหนังสือภาษาอังกฤษขายดีตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศกว่า 65 เล่ม

จบการศึกษาเอกภาษาอังกฤษทั้งระดับปริญญาตรี-โท-เอก

ภาษาอังกฤษถือว่ามีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการเรียน การสอบเลื่อนระดับชั้นเพื่อเข้าเรียนในสาขาวิชา Program และโรงเรียนมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ ทั้งนี้เพราะข้อสอบไม่ว่าจะสอบเข้า ม.1 ม.3 programs gifted EP ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย หรือแม้แต่สอบเข้าทำงานทั้งภาครัฐและเอกชนล้วนแต่มีการวัดภาษาอังกฤษทั้งสิ้น ดังนั้นถ้าเราอยากประสบความสาเร็จในชีวิต ย่อมไม่สามารถปฏิเสธการเรียนภาษาอังกฤษได้ แต่การเรียนภาษาอังกฤษถ้าเรียนไม่ถูกวิธีเรียนกี่ปีก็ไม่เก่ง ภาษาอังกฤษจึงกลายยาขมกับนักเรียนมากมาย

ด้วยประสบการณ์การสอนมากว่า 30 ปี จึงได้วางโครงสร้างคอร์สนี้ให้เหมาะสมกับทุกท่านทุกคน ไม่ต้องเรียนซ้ำ ๆ หลายคอร์ส โดยเริ่มจากเนื้อหาไวยากรณ์อังกฤษตั้งแต่เบื้องต้นเลย จากนั้นสอนเนื้อหาที่ยากขึ้นตามลำดับ จนถึงเนื้อหายาก ๆ ที่ชอบออกสอบในการแข่งขันต่าง ๆ โดยมีแบบฝึกหัดประกอบตลอดทุกเนื้อหา ด้วยการอธิบายอย่างละเอียดที่ทุกคน ทุกระดับฟังเข้าใจและนำไปใช้ได้แน่นอน พร้อมกันนี้ผู้สอนยังได้แนบหนังสือรูป pdf และกระดานสอนที่เขียนเนื้อหาสำหรับสอนตลอดคอร์สให้กับทุกท่านเพื่อทบทวนเนื้อหาด้วย จึงมั่นใจได้ว่าทุกคนที่ลงเรียนคอร์สนี้จะเข้าใจและนำไปใช้จนประสบความสำเร็จแน่นอน

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้

1.grammar เบื้องต้นเพื่อปูพื้นฐานความเข้าใจ noun/ adjective/ adverb / verb

2.เนื้อหาเกี่ยวกับ tenses present simple/ past simple/ present continuous/ Present Perfect/ future simple, question words, Past perfect tense, Past continuous,

3.เนื้อหาเกี่ยวกับ Voice และ Clause Active Voice/ Passive Voice, adjective clause, if clause

4.เนื้อหาสำคัญอื่น ๆ tag questions กฎยกเว้นสำหรับการใช้ภาษาอังกฤษอื่น ๆ ที่ออกสอบบ่อย ๆ

5.แบบฝึกหัดที่จะทำให้คุณเข้าใจวิธีแต่งประโยคและทำข้อสอบอย่างถูกต้อง

กลุ่มเป้าหมาย

คอร์สนี้มีเป้าหมายสำหรับการสอบแข่งในระดับต่าง ๆ เริ่มจากการสอบ TOEIC, TOEFL, TU-GET, CU-TEP

เตรียมสอบเข้า ม. 1 เตรียมสอบเข้า ม.4 และเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย

เรียนได้ทุกเพศทุกวัย ตั้งแต่ ป.4 ถึงระดับ ปริญญาเอก

เอกสารประกอบการเรียน

1.ไฟล์ ebook ติวไวยากรณ์อังกฤษเพื่อสอบแข่งขัน

2.ไฟล์ ebook ติวไวยากรณ์อังกฤษเพื่อสอบแข่งขัน เขียนเฉลยกระดาษคำตอบ

3.ไฟล์โครงสร้างประโยคติวไวยากรณ์

1,900 บาท
5 ปี