รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
ไม่จำกัด
อายุคอร์สเรียน
ไม่จำกัด

ข้อมูลผู้สอน

Profile

ไพศาล จิรานันตรัตน์

ผู้เชี่ยวชาญด้านไฟฟ้าและพลังงานมากกว่า 30 ปี

การออกแบบระบบไฟฟ้าวิธีใหม่

เรียนออนไลน์

คอร์ส: การออกแบบระบบไฟฟ้าวิธีใหม่

สอนโดย: ไพศาล จิรานันตรัตน์

ผู้เชี่ยวชาญด้านไฟฟ้าและพลังงานมากกว่า 30 ปี ผลงานออกแบบระบบไฟฟ้า อาคารและโรงงาน / ที่ปรึกษาด้านพลังงานให้กับอาคารและโรงงานมากกว่า 400 แห่ง 

การออกแบบระบบไฟฟ้าวิธีใหม่ สามารถทำให้ประหยัดค่าไฟหลักล้านเทียบกับการออกแบบระบบไฟฟ้าวิธีเดิมซึ่งเป็นการออกแบบเพื่อให้มีไฟฟ้าใช้เท่านั้น การออกแบบระบบไฟฟ้าวิธีใหม่นี้ ได้แนวคิดมาจากหนังสือ Energy Efficient Electrical Systems for Buildings ซึ่งต่างประเทศได้ใช้วิธีการออกแบบระบบไฟฟ้าวิธีใหม่นี้เพื่อลดการใช้พลังงานและลดค่าไฟให้กับอาคาร แนวคิดการออกแบบนี้ยังไม่เคยมีการสอนที่ใดในประเทศไทย

วัตถุประสงค์ของการจัดทำคอร์ส

เพื่อสอนวิธีการออกแบบระบบไฟฟ้าให้ประหยัดพลังงาน

เนื้อหาของคอร์สเรียน

การประหยัดพลังงานของหม้อแปลงไฟฟ้า

การออกแบบวงจรสายป้อน (Feeder circuit)

การออกแบบวงจรสายย่อย (Branch circuit)

ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง

ระบบปรับอากาศ

มอเตอร์ไฟฟ้า

เกณฑ์มาตรฐานด้านพลังงานสำหรับอาคาร ; Building Energy Code (BEC)

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับจากคอร์สนี้

วิธีการออกแบบระบบไฟฟ้าให้ประหยัดพลังงานและเกณฑ์มาตรฐานด้านพลังงานสำหรับอาคาร 

กลุ่มเป้าหมาย

วิศวกรไฟฟ้า ผู้รับเหมา เจ้าของอาคาร/โรงงาน ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

หนังสือลดค่าไฟเป็นล้านด้วยการออกแบบระบบไฟฟ้าวิธีใหม่ จำนวน 1 เล่ม จัดส่งให้ทางไปรษณีย์

(ขอให้กรอกข้อมูล ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทร email ให้ครบถ้วนเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดส่งหนังสือ)

550 บาท
ไม่จำกัดเวลา

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง