รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
ไม่จำกัด
อายุคอร์สเรียน
ไม่จำกัด

ข้อมูลผู้สอน

Profile

StudyTriam Online

StudyTriam

สถาบันสอนและจัดจำหน่ายหนังสือ DVD และคอร์สออนไลน์เพื่อติวสอบ

 • สอบเข้าระดับมัธยมปลาย เช่น เตรียมอุดมศึกษา มหิดลวิทยานุสรณ์ และโรงเรียนชั้นนำอื่นๆ
 • สอบเข้ามหาลัย
 • สอบแข่งขัน
 • เน้นการเรียนการสอนอย่างเป็นกันเอง ให้ความรู้สึกเหมือนพี่ติวน้อง อีกทั้งยังได้ความรู้อย่างเต็มเปี่ยม

เรียนออนไลน์ที่ไหนและเมื่อไหร่ก็ได้กับรุ่นพี่ศิษย์เก่า ห้องคิง ห้องกิฟต์ และตัวแทนแข่งขัน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

สรุปเนื้อหาสอบเข้า ม.ปลาย คณิตศาสตร์ (พี่ป่าน)

เรียนออนไลน์

วิชา สรุปเนื้อหาสอบเข้า ม.ปลาย คณิตศาสตร์ (พี่ป่าน)

ผู้สอน : ปณิธิ มงคลปทุมรัตน์ (พี่ป่าน)

แถมฟรี e-book ประกอบการเรียน

ประวัติ

 • อันดับ 1 ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย
 • ปัจจุบันศึกษาอยู่ที่ University of Virginia, VA, USA
 • นักเรียน Gifted Math โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษารุ่น 77
 • ตัวแทนประเทศการแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ IMSO ประเทศฟิลิปปินส์, IMC ประเทศสิงคโปร์, AITMO ประเทศอินโดนีเซีย, SMO ประเทศจีน
 • The Marshall Eaton’70 Calculus Award

คะแนน

 • PAT1: 288/300
 • คณิตศาสตร์ 9 วิชาฯ 100/100
 •  Onet: 100/100
 • AP Calculus BC: 5/5
 • SAT subject Math2: 800/800

ประสบการณ์สอน

 • ประสบการณ์เป็น Math tutor ของ Pomfret School
 • ผู้ฝึกสอนโครงการรุ่นพี่ติวรุ่นน้อง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 • มีประสบการณ์สอนส่วนตัว (ทั้งภาคปกติ และภาคอินเตอร์)

บทเรียน

บทที่ 1 เลขคณิต

 • พื้นฐานจำนวน
 • หรม. ครน.
 • สรุปบทที่ 1 เลขคณิต

บทที่ 2 พีชคณิต

 • พหุนาม
 • สมการเชิงเส้นสองตัวแปร
 • สมการกำลังสอง
 • พาราโบลา
 • อสมการ

บทที่ 3 เรขาคณิต

 • สามเหลี่ยม
 • เส้นขนาน
 • พื้นที่และปริมาตร
 • ตรีโกณมิติ
 • การแปลงทางเรขาคณิต

บทที่ 4 คอมบินาทอริก

 • การนับ
 • ความน่าจะเป็น

บทที่ 5 สถิติ

 • ตารางแจกแจงความถี่
 • แผนภาพต้นใบ
 • ค่ากลางของข้อมูล
 • ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2,100 บาท
ไม่จำกัดเวลา

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง