รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
ไม่จำกัด
อายุคอร์สเรียน
2 ปี

ข้อมูลผู้สอน

Profile

อรวรรณ ใจบุญ

เจ้าของแฟนเพจ ครูตุ้ย - ฟิสิกส์ (ผู้ติดตามกว่า 130,000 คน)

SHORTCUT PHYSICS PAT2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

เรียนออนไลน์

คอร์ส SHORTCUT PHYSICS PAT2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

สอนโดย ครูตุ้ย - ฟิสิกส์ (อรวรรณ ใจบุญ)

เนื่องจากการปรับเปลี่ยนระบบการสอบ และผู้ออกข้อสอบ แนวความถนัดวิทยาศาสตร์ มีการปรับรูปแบบไปสอบร่วมกับความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ กลายเป็น TPAT3 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2565 (รุ่น dek66) เป็นต้นไป แต่ไม่ว่าจะอย่างไร เนื้อหาของวิชาฟิสิกส์ ยังคงเดิม ทั้งตอนที่เป็นหลักสูตรเก่า 2551 และหลักสูตรปรับปรุง 2560 การทำโจทย์เก่า PAT2 ยังคงจำเป็น และเป็นทางเลือกที่ดีเป็นอันดับต้น ๆ ที่จะใช้ทบทวน ศึกษาแนวการถามที่ซับซ้อน ที่สำคัญแนว PAT2 ของปีเก่า ๆ ยังคงมีความคล้ายคลึงกับแบบฝึกหัดจากหนังสือหลักสูตร ของ สสวท. และสนามสอบวิชาสามัญฟิสิกส์ที่ออกสอบภายใต้หลักสูตรปรับปรุง 2560 ในปีการศึกษา 2564-65 อีกด้วย ฉะนั้น ฝึกได้ฝึก โจทย์ตรงไหน โจทย์อะไร ฝึกทำแล้ว คือ ดีหมด จริง ๆ

เนื้อหาของคอร์สเรียน

สรุปสูตรและตะลุยข้อสอบฟิสิกส์ PAT2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

1) สรุปสูตรครบทุกบท โดยแยกเป็นกลุ่มเนื้อหา

2) แยกทำโจทย์เก่าหลังสรุป

สรุปจบครบทุกหัวข้อ

ทำข้อสอบ 4 ปี 61-64 รวม 99 ข้อ

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับจากคอร์สนี้

ได้สรุปเก็บเนื้อหาสำคัญ ทบทวนสูตรทั้งหมดของฟิสิกส์ระดับชั้นมัธยมปลาย ได้ทำข้อสอบเก่า 4 ปี การศึกษา สามารถเห็นภาพรวมเนื้อหาฟิสิกส์ทั้งหมดได้ ภายในระยะเวลาอันสั้น

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนระดับชั้น ม.6 ที่ต้องการเรียนทบทวนเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย (ในสนามของสายวิทย์)

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

เอกสารการเรียนเป็นไฟล์ pdf (ดาวน์โหลดได้ด้วยตนเองภายในระบบเรียน)

800 บาท
2 ปี

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง